Fmr Görüntülerinin Doğrusal Olmayan Ters Evrişim (non-Linear Deconvoltion) Yöntemleri Kullanılarak Analizi Ve Bilinen Standart Analiz Yöntemleriyle Karşılaştırılması

2009-12-31
Gökçay, Didem
Saptamamıza göre ülkemizde, pek çok teknik konuda öncü hamleler yapılmakla birlikte, fonksiyonel manyetik resonans görüntüleme (fMRG) analizi alanındaki teknik girişimlerin sayısı kısıtlı kalmıştır. Projemizde, ülkemizin bu alanda teknoloji üreten bir konuma gelmesine katkıda bulunmak amacıyla bir yöntem geliştirilecektir. Hipotez temelli yöntem olarak şimdiye kadar fMRG analizinde pek denenmemiş bir yöntem olan doğrusal olmayan ters evrişimi (non-linear deconvolution) deneyeceğiz. Bu yöntemi uygularken dalgacık modelinden yararlanmayı ve bu modeli gecikme ile gürültülü durumlarda da geçerli olacak şekilde modifiye etmeyi düşünüyoruz. Dalgacık modelli ters evrişim yöntemlerinin varolan tekniklere kıyasla daha başarılı olacağını düşünmemizin nedeni, belirsizliğin modellenmesinde çok esnek yapılar içermeleri, dolayısıyla fonksiyonel MR görüntülerindeki aktivasyonlarda sıklıkla karşılaşılan yüksek varyasyonu daha iyi işleyebileceklerine inanmamızdır. Burada önerilen yöntem, daha önce iki kere başka veri temelli yöntemler ile birlikte TUBITAK 1001 projesi olarak 2007 ve 2008 yıllarında TUBITAK'a sunulmuştur. Ancak ilk başvurumuza cevaben, projenin yapılabilirliğinin ve fMR verilerinin elde edilebilirliğinin gösterilmesi istenmiştir. Ikinci başvuruda bu yapılmış, aynı zamanda önerdiğimiz başka yöntemlerden alınan ön sonuçlar eklenmiştir. Ikinci başvurumuz ise, temmuz 2008 tarihinde, tüm önerilen yöntemlerden ön-sonuç alındıktan sonra tekrar TUBITAK 1001 projesi olarak sunulması talebiyle geri çevrilmiştir. Şu anda BAP projesi olarak önerdiğimiz bu kısım, TUBITAK'a önerilen 3 yıllık, 320000 ytl bütçeli 1001 projemizin ön-sonuç alınmamış tek kısmıdır. Bu BAP projesinde, daha önce veri toplamadığımız fMR melez tasarım yöntemiyle sınırlı sayıda veri toplanacak, ve ters-evrişimde yapmayı planladığımız işlemlerin bir kısmının standart fMRI analiz yöntemlerine göre avantajı gösterilecektir. Bu nedenle bu projede çok sınırlı miktarda fMR çekimi hizmet alımı ile yapılacaktır. Grubumuza çok önemli bir maddi katkı sağlayacak TUBITAK 1001 projesini alabilmemiz için bu BAp projesi vasıtasıyla ön-sonuçların elde edilmesi elzem görünmektedir. Alacağımız ön-sonuçlar, doğrusal olmayan ters evrişim yönteminin şimdiye kadar hiç denenmemiş olması nedeniyle, her ahvalde bir konferans, bir dergi yayınına temel teşkil edecektir.
Citation Formats
D. Gökçay, “Fmr Görüntülerinin Doğrusal Olmayan Ters Evrişim (non-Linear Deconvoltion) Yöntemleri Kullanılarak Analizi Ve Bilinen Standart Analiz Yöntemleriyle Karşılaştırılması,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61605.