Hide/Show Apps

Hiperspektral imgeler üzerinden malzeme tespiti

2014-12-31
Çetin, Yasemin
Özdemir, Okan Bilge
Soydan, Hilal
Düzgün, Hafize Şebnem
Çinar, Umut
Erdem, Ahmet
Yapilacak çalismada malzemelerin likit kristal ayarlanabilir filtre ve NIR kamera ile spektralari toplanarak spektra kütüphanesi olusturulacaktir. Daha sonra hiperspektral görüntülerden bölütleme yapilacak ve elde edilen bölütlerin hiperspektral ayristirma yöntemleri ile son üyeleri belirlenecektir. Belirlenen son üyelerin spektral kütüphanedeki spektralar ile eslenerek malzeme tespiti yapilacaktir. Böylelikle uzaktan algilama imgeleri üzerinde malzeme tespiti mümkün olacaktir.