İnsan Postürünün Duyusal-Motor Kontrolunda Vestibüler Ve Somatosensory Duyuların Etkilerinin İncelenmesi Ve Modellenmesi İçin Deneysel Bir Düzenek Geliştirilmesi

2008-12-31
İnsanın ayakta dik durabilmesi bedenduyusal, vestibüler, görsel-işitsel, derinduyusal duyularından gelen bilgilere ve uyguladığı kontrol stratejilerine bağlıdır. Dik durmak, içinde yer alınan fiziksel çevreye göre tanımlanmaktadır. Değişik duyular tarafından farklı bilgilerin Santral Sinir Sistemi'ne iletilmesi çok önemlidir; çünkü ayakta dik durabilmek için farklı Kinematik Referans Sistemleri (KRS) kullanılabilir. Örneğin, gözlerden gelen bilgileri kullanarak dış dünyadan herhangi bir obje veya vestibüler sistemden gelen bilgilere dayanarak yeryüzü veya bedenduyusundan gelen bilgilerine dayanarak ayakların bastığı veya ellerinin değdiği objeler KRS olarak seçilebilir. Dik postürün kontrolunda, değişik duyusal bilgilerin bütünsel postürel davranışlara nasıl yol açtığı ve seçilen KRS'nin önemi ve seçimine nasıl karar verildiği henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu projeyle dik postürün kontrolunda fizyolojik multi-sensory integration mekanizmalarının nasıl işlediği anlaşılmaya çalışılacaktır. Sağlıklı deneklerden ayakta dik duruş sırasında biomekanik ve fizyolojik ölçümler yapılacaktır. İki serbestlik derecesine sahip (ön-arka tilt ve yan tilt) hareketli bir kuvvet platformu ve üzerinde ayakta duran kişiyi içine alan ve platform ile birlikte hareket eden bir kabin inşaası planlanmıştır. İnşaa edilecek kabinlerin şekli prizmatik (uzun ekseni g'ye göre döndürülebilen) yada küresel olacaktır. Deneklerden eş zamanlı EMG kayıtları yapılacaktır. Deneysel düzeneğin insan postürünün kontrolu ve adaptasyonunda kullanılan fizyolojik mekanizmaların anlaşılmasına (action-perception cycle) ve tıbbi uygulamalarda (örneğin; Havacılık ve Uzay Fizyolojisi, Spor Hekimliği, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ortopedi, KBB, Nöroloji Kliniklerinde) kullanılacağına inanılmaktadır.
Citation Formats
S. Gürses, “İnsan Postürünün Duyusal-Motor Kontrolunda Vestibüler Ve Somatosensory Duyuların Etkilerinin İncelenmesi Ve Modellenmesi İçin Deneysel Bir Düzenek Geliştirilmesi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61727.