Hücrenin Akut Ve Kronik Hipoksiye Genbazındakı Yanıtı: Serbest Radikaller

2010-12-31
Korkusuz, Feza
Mevcut projede, soleus kasında akut ve kronik hipokside serbest radikaller (OH ve NO radikali), HIF1alfa ve HSP90 proteinlerinin gen bazındaki ifadeleri incelenecektir. Araştırmamızda mikroaray analiz yöntemi kullanacaktır. Ayrıca eNOS, HIF1alfa ve HSP90 proteinlerin mRNA düzeyleri tespit edilecektir. Hipoksiye akut ve kronik hücresel yanıtta, oluşan serbest radikaller ile HIF1alfa geni ifadesi arasında paralellik beklenmektedir. Yine HSP90 proteini ile HIF1alfa gen ifadesinde de benzer bir paralellik beklenmektedir.

Suggestions

Hücre yoğunluğu sinyali ve bacilysin biyosentezi arasındaki bağlantının moleküler düzeyde tanımlanması
Çetin, Seçil; Özcengiz, Gülay; Karataş, Ayten Yazgan(2002)
Bacillus subtilis'in kompetans gelişimi, lipoptid antibiyotik sürfaktin biyosentezi ve sporulasyonun indüklenmesi "quorum-sensing" (hücre yoğunluğunun algılanması) global regülasyon mekanizması ile kontrol edilmektedir. B.subtilis'in belirli suşları tarafından sentezlenen ve bir dipeptid anyibiyotik olan bacilysin biyosentezinin de yine aynı mekanizmanın kontrolü altında olabileceği kısa süre önce laboratuvarımız tarafından rapor edilmişti. B.subtilis'te iki hücre dışı sinyal peptidi, ComX feromonu veCSF (K...
Effects of attachment styles on prefrontal cortex during naturalistic social interaction: An fNIRS based hyperscanning study
Yargıçoğlu, Burcu; Çakır, Murat Perit; Department of Cognitive Sciences (2022-1)
This study investigates possible differences of prefrontal cortex (PFC) activity as well as brain-to-brain coordination across PFCs of dyads during naturalistic social interaction from an attachment theory perspective by employing functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) hyperscanning. Male participants with right-hand dominance (N=48) were administered Turkish Experiences in Close Relationship Scale (Sumer, 2006) for assessment of predominant adult attachment styles (Secure:27, Insecure: 21) and playe...
Adaçayı'nın (salvia Cryptanta) Meme Kanseri Hücre Hatlarında (mcf7 Ve Mda231) İlaç Metabolize Eden Sistemlerin Gen Ekspresyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İşcan, Mesude(2012-12-31)
Önerilen projenin amacı, ülkemizde yetişmekte olan adaçayı (Salvia) türlerinin meme kanser hücrelerine (MCF7 ve MDA231) sitotoksik etkilerinin araştırılması ve bir besin maddesi olarak günlük tüketilen adaçayı ile meme kanseri tedavisinde kullanılan ilaçların olası etkileşiminin moleküler düzeyde incelenmesidir. Bazı ilaçlar vücuda alındığında, hücre içinde, öncelikle karaciğer hücrelerinde, 1. Faz ve 2. faz reaksiyonları ile metabolize edilerek, ilaç olarak etkin ürünlere çevrilir. Ana maddesi etkin bazı i...
Aldo Keto Redüktaz İnhibitorü Olan Kuersetin ve Onun Türevi CHNQ Maddelerinin Karakterizasyonu ve Kolon Kanser Üzerine Fonksiyonel Etkilerinin Araştırılması
Seza, Gülce Esin; Banerjee, Sreeparna; Taşkoparan, Betül(2016)
Aldo-keto redüktazlar (AKR) glikoz indirgeyici ajanlar olarak çok iyi karakterize edilmiş ve diyabet patofizyolojisinde yer alan NAD(P)H’a bağımlı oksidoredüktazlardır. Bu enzimlerin, inflamatuar tepkiyi başlatabilen lipit peroksidasyon ürünlerinin üretimine aracılık yaptığı da bilinmektedir. Kolondaki kronik inflamasyon çoğunlukla kanser gelişimi ile devam etmektedir. AKR’lar inflamasyonda yer almaktadır ve son çalışmalar bu enzimlerin kanser ilerlemesindeki önemli rolünü ortaya çıkarmıştır. Bu projede, mu...
Osteoartiritte Matriks Proteinlerinin Gen Ekspresyonuna Raloksifenin Etkisi
Tezcaner, Ayşen(2009-12-31)
Bu projede Ral'in osteoartiritli hücrelerde matriks proteinleri gen ekspresyonuna etkilerinin incelenmesi ile OA tedavi potansiyelinin araştırılması amaçlanmıştır. Östrojen reseptörlerini modüle etmesi nedeniyle yan etkileri çok fazla olan östrojen yerine osteoporoz tedavisinde tercih edilen temel bir ilaç olan raloksifenin klinik uygulamalar sonucunda tesadüfi olarak OA üzerinde olumlu etkisi bulunması kıkırdak hasarlarının tedavisinde yeni- farklı bir ajanın kullanılabilirliği sonucunu getirmiştir. Bu pro...
Citation Formats
F. Korkusuz, “Hücrenin Akut Ve Kronik Hipoksiye Genbazındakı Yanıtı: Serbest Radikaller,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61737.