Hücrenin Akut Ve Kronik Hipoksiye Genbazındakı Yanıtı: Serbest Radikaller

2010-12-31
Korkusuz, Feza
Mevcut projede, soleus kasında akut ve kronik hipokside serbest radikaller (OH ve NO radikali), HIF1alfa ve HSP90 proteinlerinin gen bazındaki ifadeleri incelenecektir. Araştırmamızda mikroaray analiz yöntemi kullanacaktır. Ayrıca eNOS, HIF1alfa ve HSP90 proteinlerin mRNA düzeyleri tespit edilecektir. Hipoksiye akut ve kronik hücresel yanıtta, oluşan serbest radikaller ile HIF1alfa geni ifadesi arasında paralellik beklenmektedir. Yine HSP90 proteini ile HIF1alfa gen ifadesinde de benzer bir paralellik beklenmektedir.
Citation Formats
F. Korkusuz, “Hücrenin Akut Ve Kronik Hipoksiye Genbazındakı Yanıtı: Serbest Radikaller,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61737.