Hide/Show Apps

Yere İniş Sonrası Dikey Sıçrama Performansını Etkileyen Kinetik Ve Kinematik Faktörlerin İncelenmesi

2010-12-31
Korkusuz, Feza
Araştırmanın denek grubunu Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen profesyonel ligde müsabık olan, yaş ve spor geçmişleri benzer 12 aktif voleybol oyuncusu oluşturacaktır. Katılımcıların yaşamları boyunca araştırma protokolünü etkileyecek, ciddi alt ekstremite sakatlığı ya da rahatsızlığı geçirmemiş olması gerekmektedir. Araştırmanın ölçüm protokolü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Etik Kurul Onayı alındıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü bünyesinde bulunan Performans Laboratuvarlar'ında gerçekleştirilecektir. Bu araştırmada düşüş, denge ve maksimum sıçramadan oluşan derinlik sıçraması tekniği parça parça ve bütün halde kullanılacaktır. Sporcuların ölçümleri beş aşamada tamamlanacaktır. İlk aşamada sporcular kuvvet platformu üzerinde bir dakika boyunca sabit bir şekilde dengede duracaklardır. İkinci aşamada sporcular 30 sn boyunca dengede durduktan sonra 30. sn.de gelen sesli uyarının ardından maksimum bir dikey sıçrama yaparak tekrar kuvvet platformu üzerine inerek dengelerini sağladıktan sonra 30 sn boyunca sabit bir şekilde dengede dengede durmaya çalışacaklardır. Üçüncü aşamada sporcular yine 30 sn boyunca kuvvet platformu üzerinde sabit durduktan sonra gelen sesli uyarı ile beraber maksimum bir dikey sıçrama yapacaklar ve kuvvet platformunun üzerine dengeli bir şekilde indikten sonra ikinci bir dikey sıçrama yapmaları istenecektir. Deneyin 4. aşamasında deneklerin önceden ölçülmüş maksimum sıçrama mesafelerinin % 80 ve 60'ı yüksekliğindeki platformlardan kuvvet platformu üzerinde iniş yapmaları ve bu inişin ardından 30 sn boyunca dengede durmaları istenecektir. Deneyin son aşamasında ise tekrar sporculardan maksimum sıçramam mesafelerinin % 80 ve 60'ı yüksekliğindeki platformlardan kuvvet platformu üzerine iniş yapmaları ve ardından maksimum bir sıçrama yapmaları istenecektir. Tüm ölçüm aşamaları 3’er defa tekrarlanacak ve katılımcıların kinetik ve kinematik tüm aşamalarda verileri toplanacaktır. Bu çalışma sonunda: Sporcuların yere inişlerinin ardından yapacakları maksimum sıçramalarını sağlamak için gerek duydukları optimum postüral kinematik, kas aktivasyon paternleri, şiddeti, ve kuvvetleri belirlenmeye çalışılacaktır. Bu çalışmanın sonucunda sporcuların sakatlanma risklerinin en fazla olduğu, yere inişlerde bu riskleri optimum düzeyde azaltarak, iniş sonrası yapılacak olan sıçrama performansını üst düzeyde tutmak için gerekli olan kas aktivasyonu, kinematik ve dikey kuvvet değişkenlerini önemi ortaya koyularak bu bağlamda antrenman planlanmasına katkıda bulunulacaktır.