Parkinson hayvan modelinde basal ganglia'nın moleküler yapısının ve dopamin işlevinin araştırılması ve davranışsal bulgularla korelasyonu

2010-12-31
Doğru, Havva
Parkinson hayvan modelinde basal ganglia'nın moleküler yapısının ve dopamin işlevinin araştırılması ve davranışsal bulgularla korelasyonu

Suggestions

Cytochrome P450 dependent drug metabolism in diabetic rabbits
Arslan, Şevki; Arınç, Emel; Adalı, Orhan; Department of Biochemistry (2003)
Diabetus mellitus is a metabolic disorder of carbohydrate, fat and protein metabolism as a result of insulin deficiency or diminished tissue response to insulin. In this study, diabetes was induced in rabbits experimentally by intravenous injection of 100mg/kg alloxan. Injection of a single dose of alloxan to rabbits induced diabetus mellitus as it was understood from 4-fold increase in the blood glucose level and also 2-fold increase in blood urea concentrations. The influence of diabetus mellitus on cytoc...
Effects of attachment styles on prefrontal cortex during naturalistic social interaction: An fNIRS based hyperscanning study
Yargıçoğlu, Burcu; Çakır, Murat Perit; Department of Cognitive Sciences (2022-1)
This study investigates possible differences of prefrontal cortex (PFC) activity as well as brain-to-brain coordination across PFCs of dyads during naturalistic social interaction from an attachment theory perspective by employing functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) hyperscanning. Male participants with right-hand dominance (N=48) were administered Turkish Experiences in Close Relationship Scale (Sumer, 2006) for assessment of predominant adult attachment styles (Secure:27, Insecure: 21) and playe...
Kolon Kanseri Hücrelerinde Histon Deasetilaz İnhibitörünün Terapötik Etkilerinin Mikronanoteknolojik Yöntemlerle Araştırılması
Bek, Alpan; Şimşek Özek, Nihal; Çelik, Buket(2015-12-31)
Kolon kanseri hücredeki proliferasyon, farklılaşma ve apoptoz mekanizmalarındaki dengenin bozulması neticesinde oluşur ve dünyada en çok görülen ikinci kanser tipidir. Kolon kanseri hücreleri, sağlıklı kolon hücrelerinin geçirdiği farklılaşmalara uğramazlar bu nedenle kolon kanseri oluşumunda, hücre farklılaşma mekanizması bozukluklarının önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda söz konusu hastalığı tedavi etmeye yönelik yapılan araştırmalarda, kanser hücrelerini farklılaştırma suretiyle teda...
Biophysical studies of progesterone-model membrane interactions
Korkmaz, Filiz; Kırbıyık, Halil; Severcan, Feride; Department of Physics (2003)
Interactions of progesterone with zwitterionic dipalmitoyl phosphotidylcholine (DPPC) multilamellar liposomes (MLVs) were investigated as a function of temperature and progesterone concentration by using three non-invasive techniques of Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, turbidity at 440 nm and differential scanning calorimetry (DSC).The results show that lmol% of progesterone does not induce a significant change in the shape of thermotropic profile of DPPC. However as progesterone concentratio...
Kronik Ağrı Hastalarında Özerklik Destegi ve İyilik Hali Arasındaki Boylamsal İlişki
Uysal, Ahmet; Aşcıgil, Esra; Turunç, Gamze; Coşar, Sacide Nur (2016-09-07)
Bu araştırmada kronik ağrı hastalarında özerklik desteği (autonomy support), temel psikolojik ihtiyaçlar (basic need satisfaction) ve iyilik hali arasındaki ilişki boylamsal bir çalışmayla incelenmiştir. Araştırmada, hastanın eşinden aldığı özerklik desteğinin, ihtiyaç tatmini düzeyini arttıracağı, bunun da hastanın iyilik haline olumlu etkide bulunacağı hipotezi test edilmiştir. Çalışma kronik ağrı problemi olan ve evli olan katılımcılara Başkent Üniversitesi hastanesinde duyurulmuştur. Çalışmaya 130 kron...
Citation Formats
H. Doğru, “Parkinson hayvan modelinde basal ganglia’nın moleküler yapısının ve dopamin işlevinin araştırılması ve davranışsal bulgularla korelasyonu,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61753.