Farmakolojik Önem Taşıyan G-Protene Kenetli Dopamin Reseptörlerinin N-Metil-D-Asparat Reseptörü İle Etkileşiminin Floresan Yöntemlerle Tespiti Ve Bu Etkileşimin Farmakolojik Etkilerinin Araştırılması

2012-12-31
GPKRlerin birbirleriyle eşleşmeleri yanısıra diğer zar proteinleriyle eşleşmeleri de işlevsel ve farmakolojik açıdan büyük önem taşımaktadır. GPKRlerin eşleştiği proteinler arasında bazı reseptör tirozin kinazlar ve iyon kanalları gibi hücre fizyolojisinde önemli olan birçok protein vardır. Özellikle sinir siteminde yer alan birçok GPKR’nin birbirleriyle ve iyon kanallarıyla etkileşim içinde oldukları bilinmektedir. Bu etkileşimin en açık örnekleri D5 dopamin reseptörü – γ-aminobütirik asit (GABA) reseptörü etkileşimi ve D1 dopamin reseptörü – N-metil-D-asetat (NMDA) reseptörü etkileşimleridir. Bu reseptör ikilileri hormonal sistem ve sinir sisteminin birleşme noktası olarak da görülebilir. Bu projede amacımız, bölünmüş yeşil floresan protein (İng. split GFP) ve floresan rezonans enerji transferi (FRET) gibi günümüzde hızla gelişmekte olan ışık mikroskopu tekniklerini kullanarak sinir sisteminde yer alan bir GPKR olan D1 ve D2 dopamin reseptörleri ile aynı zamanda bir iyon kanalı olan N-metil D-aspartat (NMDA) reseptörlerinin eşleşmesinde etkili mekanizmaları daha iyi anlayabilmek, bu eşleşmenin hücre içinde nerede gerçekleştiğini ortaya çıkarmak ve eşleşme sonucunda oluşan reseptör heterodimerlerinin farmakolojik özelliklerini analiz etmektir. Bu amaca ulaşabilmek için planımız bir nöroblastoma hücre hattı (N2a) kullanarak hücre kültüründe NMDA reseptörünü ve dopamin reseptörlerini yeşil floresan protein (GFP) varyantları ve bölünmüş EGFP parçaları ile işaretlemek ve konfokal mikroskopi yöntemleri kullanarak bu proteinlerin canlı hücrelerde nerede ve nasıl eşleştiklerini gerçek zamanlı olarak tespit etmek (Hedef II), son olarak bu yöntemler kullanılarak eşleştikleri tespit edilen reseptörlerin eşleşmeden yoksun reseptörler ile farmakolojik olarak karşılaştırılmasını (Hedef III) yapmaktır.
Citation Formats
Ç. D. Son, “Farmakolojik Önem Taşıyan G-Protene Kenetli Dopamin Reseptörlerinin N-Metil-D-Asparat Reseptörü İle Etkileşiminin Floresan Yöntemlerle Tespiti Ve Bu Etkileşimin Farmakolojik Etkilerinin Araştırılması,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61757.