Hide/Show Apps

3-Dof Servo İnsan Denge Test Sistemi Geliştirilmesi

Multi-sensory integration (çok-duyumsal tümleşim) sonucu faklı kinematik referans sistemleri (KRS) kullanımının, insan dik postürünün değişik fiziksel çevrelere adaptayonunun sağlanmasındaki önemi araştırılacaktır. 2008 ve 2009 yılları içerisinde “İnsan Denge Sistemi”'ni test edebilmek üzere orjinal olarak “Postür Örseleme Platformu” tasarlanmış ve ODTÜ-GATA İşbirliği çerçevesinde başlatılan BAP - 2008 - R - 08 - 11 – 16 No.'lu Projeyle 2 dof (A-P (ön-arka) ve M-L (yan)) tilt edebilen Postür Örseleme Platformu üretilmiştir. Bu projede hali hazırda üretimi tamamlanmış bulunan 2-dof hidrolik postür örseleme platformunun benzeri, bir başka deyişle ikinci bir postür örseleme platformu servo motorlar kullanılarak üretilecektir. Ayrıca bu yeni Proje ile platform'un, platformdan bağımsız hareket edebilen ve hareketi kontrol edilebilen bir kabini olacaktır (üçüncü dof). Üretilen Postür Örseleme Platformu, üzerinde bir adet kuvvet platformu taşıyacaktır. Böylece denge sistemi test edilen denekten baş, gövde ve alt ekstremitelerden kinematik data (uzuvların pozisyon ve hız bilgileri –inertial sensörler tarafından-), EMG datası ve yer reaksiyon kuvvet ve momentleri bilgisi eşzamanlı ölçülebilecektir. Ayrıca bu sisteme, şu anda ME Biomech Lab.'ında kullanılan ve bir başka BAP projesi ile temin edilmiş bulunan (BAP - 2008-03-10- 01) “Tendon Vibration Set-Up” eklemlenebilecektir.