Yüksek Doz Kemoterapi Ve Otolog Kök Hücre Nakli Yapılmış Evre Üç Meme Kanserli İyi Ve Kötü Prognozlu Hastaların Parafinlenmiş Doku Örneklerinin Genom Düzeyinde İncelenmesi

2011-12-31
Meme kanseri hem dünyada hem de ülkemizde kadınlar arasında en sık görülen kanserdir. Gelişmiş ülkelerde kadınlarda rapor edilen meme kanseri sıklığı yüz binde 80 iken, gelişmekte olan ülkelerde yüz binde 15.9'dur. Meme kanserinin, TNM evrelendirme sistemine göre 5 evresi (0-4) vardır ve bu evreler tümörün boyu ve kanserin yayılımı ile birbirlerinden ayrılırlar. Evre III meme kanserinde tümör göğüs dışı dokulara sıçramıştır. Bu evredeki meme kanserinin tedavisinde düşük doz kemoterapiyi izleyen operasyon sonrası yüksek doz kemoterapi uygulanmaktadır. Evre III meme kanseri histogenetik analizlerinde, gen sayısında artış, anöploidi ve kromozom translokasyonları gibi kromozom anormallikleri görülmektedir ve bunlar meme kanseri genomunun değişen yapısını ortaya koymaktadır. Son yıllarda gelişen yeni teknolojiler sayesinde daha ayrıntılı genom analizi yapmak mümkün olmuştur. Bu çalışmada amaç; yüksek doz kemoterapi ile tedavi edilmiş, iyi (hastalıksız yaşayan) ve kötü (metastaz yapmış veya kaybedilmiş) prognozlu hastalardan alınan parafinlenmiş örneklerin DNA mikrodizin yöntemi ile incelenmesi ve genetik farklılıklarının belirlenerek, iki grup hastanın karşılaştırılmasıdır. Ayrıca, parafin dokulardan elde edilen sonuçların kontrolü için, meme kanseri hücre hattı (MCF-7) üzerinde de DNA mikrodizin yöntemi uygulanacaktır.
Citation Formats
U. Gündüz, “Yüksek Doz Kemoterapi Ve Otolog Kök Hücre Nakli Yapılmış Evre Üç Meme Kanserli İyi Ve Kötü Prognozlu Hastaların Parafinlenmiş Doku Örneklerinin Genom Düzeyinde İncelenmesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61760.