Şizofren Hastaların Tedavinde Kullanılan Atipik Antipsikotik Olanzapine'nin Neden Olduğu Aşırı Kilo Alma Yan Etki Mekanizmalarının Nörohormon Gen Ve Protein Seviyelerinde İncelenmesi

2010-12-31
Önerilen projemizde, GATA Ruh Sağlığı ABD dalına başvuran erkek şizofren hasta grubunda Olanzapin tedavisi uygulanan hastaların tüm kanından elde edilen genetik örneklerden Neuropeptit Y (NPY) ve Proopiomelanocortin (POMC) gen ifadelerinive plazma örneklerinden bu nörohormonların periferdeki protein seviyelerini belirlemeyi planlıyoruz. GATA grubu tarafından şizofren tanısı konulan hastaların kanları alınacak ve aynı gün kanlar ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümüne iletilecektir. Kontrol grup içinde aynı prosedür uygulanacaktır. Olanzapine tedavisinin 4. haftasında hastalardan ve kontrollerden tekrar kan alınacaktır. ODTÜ grubu bu hastaların POMC ve NPY gen ve protein seviyelerini tespit edecektir. Sonuçlar her iki grup tarafından tartışılacaktır. Çalışmamızda kullanılacak yöntemler; öncelikle GATA grubu “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV)”´a göre şizofren tanısını yapacaktır. Daha sonra bu hasta ve control gruplarından elde edilen tüm kandan red blood lysis kiti (Roche, Tenay, Ankara) kullanılarak eritrositler uzaklaştırılacak ve RNA izolasyon kiti (Roche, Tenay, Ankara) kullanılarak total RNA elde edilecektir. RNA izolasyonu sırasında kit protokolü uygulanacakyır. Gen ifadeleri kantatif olarak GAPDH housekeeping geniyle karşılaştırma yaparak qRT-PCR (quantative real time-PCR, Corbett) yönteminiyle belirlenecektir. Bu nörohormonların periferdeki miktarları ELISA (Phoenix Pharmaceuticals, Biotek, Ankara) yöntemi kullanılarak belirlenecektir. Uyguladığımız yöntemler bir önceki ODTÜ-GATA projesinde uygulanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Olanzapine dopaminerjik nöronlarıda etkileyeceği için çalışma sonuçunda bu hastalarda yeme sisteminin farklı etkileneceğini ve bunun perifere yansıyan cevaplarından santral sistemde değişiklikler olabileceğini ön görmekteyiz. Psikotik bozuklukların tedavisi için kullanılan tüm ilaçlar aynı düzeyde kilo artışına yol açmazlar. Kilo artışıyla beraber ilaç değişimi farklı yan etkileride beraberinde getirir. Hastaların tedavisi için önerilecek ilaç seçiminde henüz kriterler tam olarak belirlenmiş değildir. Bu durum hasta ve hasta yakınlarının hem giderlerini artırmakta hemde yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Önerilen proje, ilaç seçimi kriterlerlerinin belirginleşmesine katkıda bulunacaktır. Projemiz, şizofren hastaların çalışmaya katılmaları ve hastalık tespitleriyle hala devam etmektedir. Bugüne kadar, 11 hasta ve 10 kontrol çalışmaya alınmıştır. Hasta ve kontrol sayılarının en az 20 olması planlanmaktadır. Seviyelerinin tespit edilmesi planlanan genlerin ölçümleri için gerekli testlerin optimizasyon çalışmaları tamamlanma aşamasındadır.
Citation Formats
T. Yanık, “Şizofren Hastaların Tedavinde Kullanılan Atipik Antipsikotik Olanzapine’nin Neden Olduğu Aşırı Kilo Alma Yan Etki Mekanizmalarının Nörohormon Gen Ve Protein Seviyelerinde İncelenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61762.