Dolaşım Sistemindeki Kan Akışı İle Damarlar Arasındaki Etkileşimlerin Patolojik Ve Tanısal Yönlerden İncelenmesi

2010-12-31
Canlılardaki dolaşım sisteminde kan akışı ile kan damarları arasındaki yapısal dinamik etkileşimlerin görülen damar hastalıkları ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Aynı şekilde kan akışı, kan damarları ve bunları çevreleyen dokular arasındaki yapısal dinamik etkileşimler de tıbbi görüntüleme ve tanı koyma amaçlı olarak kullanılabilecek bilgiler içermektedir. Probleme mühendislik açısından yaklaşıldığında dolaşım sistemindeki etkileşimlerin akışkanlar mekaniği, yapısal dinamik ve dalga mekaniği alanlarının kesişim noktasında yer aldığı görülür. BAP 2010 kapsamında bahsi geçen problemler ile ilgili kapsamlı literatür taraması yapılması, problemin hesaplamalı akışkanlar ve katı mekaniği kısmının ele alınmasının ve konu ile ilgili ve GATA ile yapılacak bir işbirliği ile çalışmanın odak noktasının daha iyi oluşturulması sağlanacaktır. Proje çalışmaları sonucunda dolaşım sistemindeki kan kışı ve damar yapısı arasındaki etkileşimler ile ilgili yapılabilecek sayısal analiz çalışmalar incelenmiş olacaktır. Özellikle değişik seviyelerde damar tıkanıklıklarının, muhtelif ebattaki damarlarda, değişik akış miktarlarında yarattığı akış tipleri ve bunlara bağlı damar yapısı titreşimleri ile ilgili çalışmalar yapılmış olacaktır.
Citation Formats
Y. Yazıcıoğlu, “Dolaşım Sistemindeki Kan Akışı İle Damarlar Arasındaki Etkileşimlerin Patolojik Ve Tanısal Yönlerden İncelenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61770.