Bireysel Ve Durumsal Farklılıkların Çoklu Sunuş Biçimleriyle Ortaya Çıkan Bellek Yanılsamaları Üzerindeki Ayırıcı Etkileri

2010-12-31
Bu çalışmanın amacı normlanmış kelime listeleriyle ortaya çıkan bellek yanılsamaları üzerinde etkisi olan bireysel ve durumsal değişkenlerin farklı sunuş biçimlerinde incelenmesidir. Bellek yanılsamalarının altında yatan faktörlerin araştırılması ve belirlenmesi, yanılsamaları artıran durumsal faktörlerin ortadan kaldırılması ve bireysel faktörlerin kontrol edilebilmesi açısından önemlidir. Özellikle de görgü tanıklığı, polis sorgulamaları veya psikoterapi seansları gibi durumlarda bu etkenlerin önceden belirlenmesi kritik önem taşımaktadır. Çalışmanın ilk aşaması DRM listelerinin oluşturulmasını ve bu listelerin ana dili Türkçe olan geniş bir örneklemde uygulanarak ortaya çıkardıkları bellek yanılsamalarının oranlarının ölçülmesini kapsayacaktır. Oluşturulan ve Türkçe için normlanan DRM listeleri daha sonra bellek yanılsamalarını etkileyen bireysel ve durumsal farklılıkları belirlemek amacı ile bir dizi test ile birlikte katılımcılara uygulanacaktır. Katılımcılar algı, dikkat, çalışma belleği, uzun süreli bellek, imgelem kapasitesi, tepki süresi gibi bireysel değişkenlerin ve geri bildirim, zamana karşı yarışma, uyarı, stres gibi durumsal değişkenlerin ölçüldüğü deneylere katılacaklardır. Bellek yanılsamalarını etkileyen durumsal ve bireysel farklılıklar ülkemizde oldukça az çalışılmış bir konudur. Bu konunun araştırılması, görgü tanıklığının ve psikoterapi sırasında ortaya çıkan bastırılmış anıların güvenirliği konularına ülkemizde de dikkat çekilmesi bakımında önemlidir. Bellek yanılsamalarına etki eden bireysel ve durumsal faktörlerin belirlenmesi, bellek yanılsamalarını ortadan kaldırabilecek stratejilerin geliştirilmesine ön ayak olacaktır.
Citation Formats
M. Mısırlısoy, “Bireysel Ve Durumsal Farklılıkların Çoklu Sunuş Biçimleriyle Ortaya Çıkan Bellek Yanılsamaları Üzerindeki Ayırıcı Etkileri,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61781.