Bilgisayar Destekli İşbirliğiyle Matematik Ve Fen Öğrenimi.

2013-12-31

Suggestions

Kitle Kaynaklı Çalışma Yönetim Metodolojisi Geliştirme
Bilgen, Semih; İren, Yaser Deniz(2013-12-31)
KKÇ (crowdsourcing), normalde belirli kişilerin yaptığı bir işin belirsiz bir kitleye yaptırılmasıdır (Howe, 2006). İnternetin ilk yıllarından beri örnekleri bulunan KKÇ girişimlerinin sayısı, internetin yaygınlaşması, sosyal ağların oluşması, Web 2.0’ın katılımcılık ilkesinin kültür içine yerleşmesi ile belirgin bir artış göstermiştir. Her geçen gün KKÇ kullanımı ile varolan problemlere yenilikçi çözümler öneren yeni girişimler belirmektedir. KKÇ iş modeli, ölçeklenebilir iş gücüne erişim, düşük maliyetler...
Sosyal Etkileşim Süreçlerinin Oküler İzdüşümlerinin İkili Göz İzleme Tekniğiyle İncelenmesi
Çakır, Murat Perit; Acartürk, Cengiz(2015-12-31)
Önerilen BAP projesinin amacı bilgisayar ortamında işbirliğiyle ortak bir görevi yürüten iki kişinin göz hareketlerinin senkronize olarak kaydedilebildiği bir deney ortamı kurgulamak ve kaydedilen göz hareketleri arasındaki örtüşmeleri görselleştirerek analiz edilmesine imkan veren bir yazılım geliştirmektir. Geliştirilecek bu ortam ile Türkçe gönderge ifadelerinin (ing. referring expression) yapısının sosyal etkileşim bağlamında incelendiği deneysel bir çalışma yapılacaktır. Proje kapsamında yapılacak bu u...
Yazılım Tasarım Ölçümleri İçin Bir Durum Çalışması
Demirörs, Onur; Ungan, Erdir; Ungan, Erdir(2013-12-31)
Proje yönetimi tekniklerinin etkin olarak uygulanması, yazılım projelerinin başarısını belirleyen birincil etmendir. Yazılım proje yönetiminin belli başlı alt etkinlik alanları proje planlama, proje takibi ve denetimi, ölçme ve değerlendirme, kaynak yönetimi ve risk yönetimidir. Bu etkinliklerin, sistematik yöntemlerle gerçekleştirilebilmesi için yazılım projelerinin nesnel ve nicel verilerle değerlendirilebilmesine ihtiyaç duyulur. Bu nedenle, birçok yazılım proje yönetim etkinliği yazılım büyüklük ölçüml...
Morphology, anatomy and systematics of the genus Salvia l. (Lamiaceae) in East and Southeast Anatolia, Turkey
Kahraman, Ahmet; Doğan, Musa; Department of Biology (2011)
This study aims to revise the genus Salvia L. in East and Southeast Anatolia in Turkey on the basis of macromorphological, anatomical, palynological, mericarp micro-morphological, ecological and numerical analysis. Towards achieving this goal, about 2500 specimens of Salvia were collected and examined during extensive field studies between July 2005 and June 2009. The materials collected by other researchers either from Turkey or abroad were also investigated. The results of the taxonomic revision show that...
Çoklu ortam uygulamaları için akıllı ve bulanık nesneye dayalı veritabanı modellemesi ve geliştirilmesi
Koyuncu, Murat; Yazıcı, Adnan(2009)
Citation Formats
M. P. Çakır, “Bilgisayar Destekli İşbirliğiyle Matematik Ve Fen Öğrenimi.,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61806.