Amorf Silisyum Güneş Gözelerinin Kısa Vadeli Performans Kayıplarının Üretim Koşulları Ve Üretim Sonrası Malzeme Özellikleri İle İlişkilendirilip Tahmin Edilmesi

2011-12-31
Kıncal, Serkan
Projenin amacı a-Si bazlı güneş gözelerinin enerji üretim maliyetlerinin düşürülerek günümüzde daha çok tercih edilen güneş gözesi malzeme sistemleri ile rekabet gücünü arttırmaktır. Bu süreç içerisinde ve proje kapsamında erişilecek sonuçlar, önem sırasına göre aşağıda belirtilmiştir 1. a-Si tabanlı ince film güneş gözelerinin kısa ve uzun dönem kararlılığının üretim şartlarına ve ölçülebilir malzeme özelliklerine göre değişimini karakterize etmektir. Bu karakterizasyon çalişmasının en önemli sonucu a-Si tabanlı güneş gözelerinin üretim sürecinin kapsamlı ve detaylı bir şekilde optimize edilmesidir. Bu yolla nihayi göze veriminin arttırılması hedeflenmektedir. 2. ODTÜ içerisinde GÜNAM bünyesinde yeni kurulan PECVD reaktörünün performansının sistematik karakterizasyonu sayesinde ileride yapılacak ve yüksek verimli, çok bitiştirmeli (tandem junction) güneş gözelerinin üretimine katkıda bulunulacaktır. Bu sayede GÜNAM'ın ulusal ve uluslarası platformlarda etkinliği artacaktır. 3. Geniş alana biriktirilmiş güneş panellerinin lokal malzeme özelliklerine göre modellemesi sayesinde üretim süreçleri içerisinde meydana gelebilecek çeşitliliklerin (non-uniformity) panel performansı üzerine etkileri karakterize edilecektir. Bu sonuçlar sayesinde optimize edilen üretim sureçleri tamamen Türk teknolojisine dayalı üretim süreçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. 4. GÜNAM bünyesinde endüstride kanıtlanmiş bir PECVD süreç gelişim metodu kullanılacak ve bu bilgi birikimi aynı cihaz üzerinde sürdürülen diğer çalışmalara da katkı sağlayacaktır.

Suggestions

Amorf/Camsı Çeliklerin Sert Kaplama Malzemesi olarak Kullanımının Araştırılması
Akdeniz, Mahmut Vedat(2018-12-31)
Önerilen bu proje, yüksek mukavemet, sertlik, aşınma direnci ve korozyon direnci gibi üstün servis performans değerlerine gereksinim duyulan sanayii ve mühendislik uygulamaları için katma değeri yüksek, ekonomik, çevreye duyarlı, daha uzun ömürlü ve performans yükseltme amaç ve hedeflerine yönelik olarak yeni nesil Amorf/Camsı Çeliklerin Üretimi ve Kaplama Malzemesi olarak Kullanımının araştırılmasını amaçlamaktadır.İri hacimli amorf/camsı çelikler (İHCÇ) dünyada oldukça yeni bir teknoloji olup, ülkemizd...
Optimal photovoltaic size estimation for a campus area considering uncertainties in load, power generation and electricity rates
Ali, Syed Muhammad Hassan; Uzgören, Yasemin; Uzgören, Eray; Sustainable Environment and Energy Systems (2015-6)
The objective of this thesis is to develop simulation based optimization tools to determine the best strategy for photovoltaic (PV) installations at a campus environment (Middle East Technical University, Northern Cyprus Campus) with consideration of available risks and uncertainties in load, power generation and electricity rates. The first step is to accurately characterize the electricity consumption (load) pattern of the campus. Electricity demand is modeled using different forecasting models based on h...
Elektromanyetik Dalga Soğrucu Yapısal Kompozitlerin Üretim Ve Karakterizasyonu
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2008-12-31)
Kapsam Bu proje kapsamında elektromanyetik dalga soğurma özelliklerine ve aynı anda yapısal olarak işlev görebilecek mekanik özelliklere sahip kompozit malzemelerin üretilmesi ve karakterizasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu malzemeler “polimer matris kompozit malzemeler” sınıfına dahil olacağından mukavemet ve hafifliği aynı anda sağlayacaktır. Geliştirilmeye çalışılan kompozit malzemeler elektromanyetik haberleşmenin yoğun olarak kullanıldığı havacılık ve denizcilik uygulamaları...
Nano yapılı metalik alaşımların mikrodalga sinterleme yöntemiyle üretilmesi
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2011)
Bu çalışmada, mikrodalga sinterleme yönteminin konvansiyonel yönteme kıyasla yumuşak manyetik özellikler gösteren toz metalurjik nano yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde faz oluşumu ve yoğunlaşım ile mikroyapısal, manyetik ve mekanik özelliklere etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında, mikron yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde ön çalışmalar ile paslanmaz çelik sisteminde çalışmalar yapılmış ve mikrodalga sinterleme yönteminin oluşan fazlar ve yoğunlaşım ile mikr...
Detection of Manufacturing Errors in Composite Pressure Vessel Structures
Talebi, Cihan; Özgen, Gökhan Osman; Department of Mechanical Engineering (2022-9)
Usage of composite materials in engineering structures has been increasing for the past few decades, which required an increase in complexity and delicacy in the manufacturing techniques. Unlike their metal counterparts, composite structures require a vast and thorough testing process to ensure the performance of the product. Any error in the manufacturing process will affect the quality of the produced composite part, which in return may not satisfy the required performance of the design. Therefore, it is ...
Citation Formats
S. Kıncal, “Amorf Silisyum Güneş Gözelerinin Kısa Vadeli Performans Kayıplarının Üretim Koşulları Ve Üretim Sonrası Malzeme Özellikleri İle İlişkilendirilip Tahmin Edilmesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61807.