Hide/Show Apps

Türkiye'nin Nesilsel Muhasebesi

Bu projenin amacı Türkiye'nin nesilsel muhasebesini hesaplamaktır. Iktisat teorisi, bütçe açığının iyi tanımlanmamış bir veri olduğunu göstermektedir. Bütçe açıklarının değeri, hükümetin gelirlerini ve ödemelerini nasıl etiketlemek istiyor olduğuna bağlıdır. Bu nedenle bütçe açıklarını ekonomik olarak anlam taşıyan bir şekilde kullanmak çok zordur. Bütçe açığının hesaplanması doğru şekilde yapılsa bile kullanımı maliye politikası dinamik olduğu için sınırlı olacaktır. Maliye politikalarının uzun vadedeki etkileri geleneksel bütçe açığı hesaplarıyla görülemez çünkü bu hesaplar gelecekteki maliye politikalarına olan etkiyi yok sayar ve borç yükünün nesilsel dağılımına ilişkin bir bilgi içermezler. Bu nedenlerden ötürü nesilsel muhasebe mali yükü manalı bir şekilde göstermek üzere alternative bir yol olarak kullanılmıştır. Nesilsel muhasebe uzun vadeli bir mali planlama ve analiz yöntemidir. Nesilsel muhasebenin amacı mali sistemin sürdürülebilirliğini tahmin etmek, şimdiki ve gelecek nesillerin mali yükünü hesaplamaktır. Nesilsel muhasebe yöntemi mali yükün hesaplanması ve bu yükün nesiller tarafından bölüşülmesine ilişkin önemli bilgiler içerdiğinden birçok ülke için hesaplanmıştır. Bu hesabin Türkiye için yapılması ve politika degisikliklerinin nesiller üzerindeki etkisinin hesaplanması önem taşımaktadır. Proje sonuçlarından yola çıkarak alternatif maliye politikalarin mali yükü ve nesilsel dağılıma etkisi konusunda politika yapıcılar aydınlatılabilir. Bu proje kapmasinda Nesilsel Muhasebe yöntemini bulan doktora tez hocam Prof. Dr. Laurence J. Kotlikoff ve bu yöntemi Tayland için uygulamış olan Dr.Lalita Toey Chanwongpaisarn'ın önerilerini almayı planlamaktayım. Erişilecek çıktılar, uluslarası dergilerde yayımlanmak üzere bilimsel makale olacaktır. Ayrıca politika yapıcıları ilgilendiren proje sonuçları ilgili bakanlıklara gönderilmek üzere bir araştırma notu haline getirilecektir. Yukarıda da belirtildiği gibi nesilsel muhasebe hesabının Türkiye için yapılması ile birlikte politika degisikliklerinin nesiller üzerindeki etkisi hesaplanabilir. Proje sonunda alternatif maliye politikalarının mali yükü ve nesilsel dağılıma etkisi konusunda sonuçlar alınabilir.