Parçacık Dedektörleri Araştırması Ve Geliştirilmesi.

2011-12-31
Kapsam: Parçacık dedektörlerinin geleceği, kullanım alanlarındaki gerekliliklere göre belirlenecektir. CERN'deki SLHC (Super Large Hadron Collider), ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), yeni uzay projeleri ve yeni nesil nükleer reaktörler için hem daha hızlı veri okuyabilen hem de radyasyona daha dayanıklı parçacık dedektörlerinin araştırılması ve geliştirilmesi şarttır. Bu dört kullanım alanında etkili olabilecek bir dedektör cinsi ayrıcalıklı özellikleri olan elmas dedektörleridir. Henüz bu dedektörler, CVD (Chemical Vapor Deposition) teknikleriyle yapay tek-kristal elmas yapımının yeni olması nedeniyle yeni bir teknoloji addedilebilinir. Yaklaşık yirmi yıllık tarihi bulunan silikon dedektörlerinin ise yapım teknolojisi eldeki ihtiyaçları karşılayacak kadar gelişmiş ve artık malzemenin elverdiği limitlere dayanmıştır. Dedektörlerin veri alımı sistemleri henüz SLHC'nin veri çıkış hızını karşılayacak ve dedektör materyalleri ITER'deki nötron radyasyonuna dayanabilecel düzeye gelmemiştir. Amaç gelecekteki bu önemli projeler için hem yeni sayılacak elmas dedektörlerinin geliştirilmesi, hem de genel kullanımı olan daha hızlı veri alımı sistemlerinin ODTÜ'de dizaynını ve Türkiye'de yapımıdır.

Suggestions

A simulation study of scheduling algorithms for packet switching networks
Babur, Özgür; Baykal, Buyurman; Department of Electrical and Electronics Engineering (2003)
A scheduling algorithm has the primary role in implementing the quality of service guaranteed to each flow by managing buffer space and selecting which packet to send next with a fair share of network. In this thesis, some scheduling algorithms for packet switching networks are studied. For evaluating their delay, jitter and throughput performances, a discrete event simulator has been developed. It has been seen that fair scheduling provides, fair allocation of bandwidth, lower delay for sources using less ...
Kireçtaşı rezervuar kayaçlarında kaya mekaniği özelliklerinin ölçülmesi ve rezervuar parametrelerine etkisinin araştırılması
Kök, Mustafa Verşan; Bağcı, A. Suat; Akın, Serhat; İşcan, A. Gürkan; Karaaslan, Uğur(2001-09-01)
Petrol ve doğal gaz rezervuarlarmda üretim yapılan kayaçlann kaya mekaniği özelliklerinin belirlenmesi rezervuarın üretime geçirilmesinden öriîce ve sonrasında gerekli olabilecek parametrelerin kullanımı açısından son derece önemlidir. Temel olarak petrol ve doğal gaz rezervuarlarının performansını kontrol eden ve sıvıların akışında önemli rol oynayan parametreler geçirgenlik ve gözenekliliktir. Geçirgenlik ve gözeneklilik, rezervuar kayacı üzerinde uygulanan overburden basıncın etkisiyle değişmektedir. Bu ...
Kaya Dolgu Barajların Emniyet Tetkikleri İçin Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi
Yanmaz, Ali Melih(2012-12-31)
Kapsam Bu proje kapsamında Türkiye'deki değişik yükseklikte kaya dolgu barajlar, yapısal ve mevcut ise ölçüm sistemleri bakımından incelenecektir. Proje kapsamında elde edilen veriler ışığında ülkemiz koşullarında kullanıma uygun bir karar destek sistemi geliştirilecektir. Bu çalışma, Araş. Gör. Onur Arı'nın doktora tez çalışması kapsamında yürütülecektir. Yöntem • Ülkemizdeki 15-20 yaşın üzerindeki kaya dolgu barajların yapısal olarak incelenmesi, fark edilen sorunların ve eksiklerin görsel olarak sa...
İstanbul Tasarım Haritası
Er, Özlem; Timur Öğüt, Şebnem; Er, Alpay; Baltacı, Feyza (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Günümüz dünyasında sahip olunan tasarım bilgi, beceri ve yenilikçi tasarım kapasitesi sadece firmaları değil, kentleri, bölgeleri ve hatta ülkeleri dahi birbirinden ayırt edecek rekabetçi bir öneme sahiptir. Öte yandan yenilikçi tasarım kapasitesinin nitelik ve niceliği hemen her ölçekte pek çok farklı unsurun mevcudiyetine ve bunların birbirleriyle karşılıklı etkileşimine bağlıdır. Bu anlamda tasarım bilgi ve becerileri ile bunlara dayalı yenilikçi tasarım kapasitelerinin geliştirilip kullanılması basit sü...
Boya Duyarli Esnek Günes Gözelerinin Üretimi ve Gelistirilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit; Içli, Kerem Çağatay(2013-12-31)
Proje kapsaminda boya duyarli günes gözelerinde PEN ve PET gibi polimer ve saydam altliklarin kullanilabilirliklerinin arastirilmasi amaçlanmaktadir. Boya Duyarli Esnek Günes Gözeleri’nin istenen uygulamalari giysilerin, çantalarin, cep telefonlarinin, mutfak esyalarinin üstüne entegre edilmesi ya da aksesuar olarak kullanilmasidir. Dolayisiyla, PEN ve PET gibi polimer ve saydam yüzeyler istenen esneklik ve optik özellikleri karsilamak için incelenecektir. Saydam ve esnek polimer tabanlarla bu günes gözeler...
Citation Formats
M. B. Demirköz, “Parçacık Dedektörleri Araştırması Ve Geliştirilmesi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61827.