Hide/Show Apps

Psikiyatrik Rahatsızlıklarda Kullanılanvaldoxan'ın Etken Maddesi Olan Agomelati'nin Model Beyin Membranı İle Etkileşmesi.

2012-12-31
Severcan, Feride
Psikiyatrik tedavi sırasında kullanılan ilaçların yan etkilerinin az ve etkinliğinin fazla olması tercih edilmekte ve bu amaç doğrultusunda yeni etken maddelere sahip ilaçlar piyasaya sürülmektedir. Bu kapsamda, yeni geliştirilen ve piyasaya Valdoxan adıyla sürülen ilacın etken maddesi olan Agomelatin, özellikle uyku bozukluğu ile birlikte seyreden depresyon tedavisinde büyük umut vaat etmektedir. İlaçların hücre ile etkileşimleri hücre membranından başlar ve bu etkileşim sonucunda membranlarda yapısal ve dinamik açıdan değişimler meydana gelir.Membranların yapılarında ve fonksiyonlarında oluşan bu makromoleküler değişimleri spektroskopik yöntemler kullanarak ayrıntılı bir biçimde incelemek mümkündür. Agomelatin oldukça yeni bir ajan olduğu için bu konu üzerine yapılan çalışmalar literatürde oldukça sınırlıdır. Agomelatin’in hücresel boyutta meydana getirdiği etkileri tam anlamıyla anlayabilmek için, bu ilacın model ve biyolojik membranlar ile etkileşiminin moleküler düzeyde bilinmesi ve membran içindeki konum ve konformasyonlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu projede, aktif ajan Agomelatin’in biyolojik membranlarda yüksek miktarda bulunan lipitleri içeren model membranlarla etkileşimi FTIR spektroskopisi ile DSC gibi biyofiziksel yöntemlerle araştırılacaktır.Söz konusu çalışmada Agomelatin’in i. Spingomiyelin, fosfatidiletanolamin, ve fosfatidilserin den elde edilen model membranlarla olan etkileşimlerinin incelenmesi ii. Ve bu lipit bileşenlerinden oluşan membranla etkileşmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Fourier Kızılötesi Dönüşüm (FTIR) Spektroskopisi ve Diferansiyel Tarama Kalorimetresi (DSC) ve kümeleme analizi gibi biyoinformatik ve kemometrik metotlar kullanılarak ilaç-membran etkileşimine bakılacaktır. Proje kapsamında yapılacak çalışmalarla Valdoxan’inaa etken maddesi olan Agomelatin’in, model membranlarda meydana getirdiği yapısal değişimler, membran akışkanlığındaki değişimler saptanabilecek ve ilacın membran içindeki konumu hakkında bilgi sahibi olunabilecektir.