Hide/Show Apps

2 Dof Hidrolik Platform Kabin İçinin İnsan Dengesinin Fizyolojik Ve Psişik Kontrol Mekanizmalarının Araştırılması İçin Yeniden Tasarlanması Ve Düzenlenmesi.

Kapsam: Geliştirilmiş bulunan 2-dof servo hidrolik platformun kabininin mekansal ve fiziksel olarak insan denge sisteminin nöro-psişik denenmesini de kapsayacak şekilde yeniden üretilmesi Yöntem: Kabin içinin aydınlatılmasının ışık frekansı, şiddeti ve dalga formunun kontrol edilebileceği (stroboskopik motor eylem ve algı deneyleri için), ses ve ışık izolasyonunun sağlandığı, bilişsel testlerin de yapılabileceği görsel media kullanımı, temas kuvvetlerinin kontrol edilebileceği haptik bir çevrenin de yaratılabileceği kabin tasarımı ve üretimi Gerekçe/Beklenilen Bulgu/Sonuç: İnsan denge sisteminin nörofizyolojik ve nöropsişik testlerinin yapılabilmesi, denge metriklerinin geliştirilebilmesi, duysal-motor performansının değerlendirilebilmesi ve motor eylem ve algısına yönelik (dik postür ve dik postürün kullanıldığı davranışlar sırasında) test ve ölçümlerinin yapılabileceği mekanik-psişik kontrol edilebilen bir deney ortamı oluşturmak