Hide/Show Apps

Vankomisin İçeren Vk 100 Polimerin Kronik Osteomiyelit Tedavisi İçin Geliştirilmesi:antibiyotik Salım Kinetiği Ve In Vitro Osteoblast Benzeri Hücrelerle Uyumlu Çalışması.

2012-12-31
Korkusuz, Feza
Gerçekleştirilecek çalışmada VK 100 biyoçözünür malzemeye farklı dozlarda vankomisin eklenerek klinikte KO’in tedavisinde kullanılabilecek kompozitin antibiyotik salım kinetiği ve osteoblast benzeri hücrelerle uyumu araştırılacaktır. Projenin ilk aşamasında VK100’e %10, %20 ve %50 oranında vankomisin eklenerek malzeme özelliklerinde oluşacak değişiklikler incelenecektir. İkinci aşamada vankomisinin salım kinetiğinin yanısıra salınan antibiyotiğin mikrobiyolojik etkinliği araştırılacaktır. Projenin üçüncü aşamasında vankomisin içeren VK100’ün üzerinde biyomembran gelişip gelişmediği incelenecektir. Dördüncü aşamada vankomisin içeren VK100 kültür ortamında osteoblast benzeri hücreler ile birleştirilerek bu hücrelerin yapışması, çoğalması, farklanması ve mineralizasyonu incelenecektir. Projenin son aşamasında vankomisin içeren VK100 ile ilişkide bulunan osteoblast benzeri hücrelerde kemik yapımına yönelik proteinlerin artış oranları araştırılacaktır.