Hide/Show Apps

Kare Kesit Kanallarda Geometrik Kanatçık Parametrelerinin Zorlanmış Taşınım Isı Transferi Katsayısına Etkisi

Silindirik ya da prizmatik kanallar ısı akımı için yaygın kullanılan yapılardır. Bu yapılarda ısı akımı karakterini iyileştirebilmek için yüzeylerin içine veya dışına kanatçıklar yerleştirilmektedir. Bu çalışmada literatürde az araştırılmış olan kare kesit kanallarda zorlanmış taşınımda ve türbülanslı akış koşullarında geometrik kanatçık parametrelerin taşınımla ısı transferi katsayısına etkisi deneysel olarak araştırılacaktır. Kanal giriş ve çıkışı arasındaki basınç düşümünün de ölçüleceği deneylerde akışkan olarak hava kullanılacaktır. Kare kesit kanalın içten kanatçıklı alt yüzeyine ısıtıcı yardımıyla sabit ısı akısı uygulanırken yan yüzeyler ve üst yüzey ısıl olarak yalıtılacaktır. Ölçümler sonunda; taşınımla ısı transferi katsayısı ile kanatçık yüksekliği, genişliği ve kanatçıklar arası mesafe gibi geometrik parametreler arasında eş-ilişkiler elde edilecektir.