Hide/Show Apps

ALTIN ÇEKİRDEK, GÜMÜŞ KABUK BİMETALİK NANOPARÇACIKLARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

Projenin genel amacı şekilleri küresel yapıdan farklı (örn. yıldız şekilli) metal nanoparçacıklar sentezlemek ve bunların yüzeylerini gümüş ile kaplamaktır. Ayrıca, elde edilecek olan bimetalik nanoparçacıkların geçirmeli elektron mikroskobu (TEM), taramali elektron mikroskobu (SEM) ve ultraviolet-visible spektroskopi (UV-vis) metodlariyla karakterize edilmesi amaçlanmaktadır.