Hide/Show Apps

Dopamin D2 reseptörlerinin hücre zarındaki etkileşimleri

Bu projede amacımız, bölünmüş yeşil floresan protein (İng. split GFP) ve floresan rezonans enerji transferi (FRET) gibi günümüzde hızla gelişmekte olan ışık mikroskopu tekniklerini kullanarak sinir sisteminde yer alan ve birer GPKR olan adenozin A2A ve Dopamine D2 reseptörlerinin birbirleriyle veya kendi aralarında eşleşmesinde etkili mekanizmaları daha iyi anlayabilmek, bu eşleşmenin hücre içinde nerede gerçekleştiğini ortaya çıkarmak ve eşleşme sonucunda oluşan reseptör heterodimerlerinin farmakolojik özelliklerini analiz etmektir.Bu projenin sonucunda ise dopamin D2 reseptörlerinin birbirleriyle ve/veya adenozin A2A reseptörleriyle nasıl ve nerede eşleştikleri, bu eşleşmelerin reseptör sentezlenmesi, yapı-işlev ilişkisi ve reseptör farmakolojisi açısından önemleri ile madde bağımlılığı, kalıtsal hastalıklar ve psikiyatrik ilaç kullanımından nasıl etkilendiklerinin moleküler mekanizmaları anlaşılmış olacaktır. Aynı zamanda, literatürdeki birçok çalışmada GPKR’nin eşleşmesi sonucunda farklı sinyal yolaklarını tetiklendiği ispatlanmıştır. Bu projenin başarı ile tamamlanması durumunda, eşleşme sonucunda oluşan yeni sinyal yolağının farmakolojik özelliklerini analiz etmek için yeni çalışmalarımız başlayacaktır.