Hide/Show Apps

Yerel Edebiyat Sahnesinden Dünya Edebiyat Sahnesine Nasıl Çıkılır? Orhan Pamuk Örneğinde Eleştirel Bir Çalışma

Farklı alanlardaki globalleşmeye paralel olarak edebiyat alanı da hem üretim hem de tüketim anlamında global bir faaliyet haline gelmiştir. Dolayısıyla, edebiyat alanını da kendi dar ulusal ortamı içerisinde değil de global bir çerçeve içerisinde anlamak gerekmektedir. Bu çalışma, bir ülkenin edebiyatını “temsil eden” isimlerin dünya edebiyatı sahnesinde yer alma süreç ve mekanizmalarının Orhan Pamuk örneği üzerinden eleştirel bir analizidir. Bu anlamda, proje Orhan Pamuk örneğine odaklanarak, ulusal edebiyatın bölgesel, linguistik, ve kültürel sınırları aşarak nasıl dünya pazarında dolaşıma girdiği ve bu süreci nelerin etkilediğini araştırmayı hedeflemektedir.Günümüzde edebi metinin ve yazarın nasıl değerlendirildiği meselesi sadece söz konusu metinin kendisi değil aynı zamanda o metinin yazarının etrafında örülen referanslar ve algılama sistematiği ile de ilgilidir. Bu süreci etkileyen bazı temel faktörler şunlardır: yazarın rolü (“persona” ve “celebrity author” konumu); yazarın kamusal alanda görünürlüğü; eserin hangi ortamlarda nasıl tanıtıldığı (kitap fuarları, dergi ve gazete yazıları, konferanslar, mülakatlar vb.); edebiyat ajanı; edebi ödüller; yayınevleri, ve editörler. Dolayıyla, önerilen çalışmada, ulusal edebiyatların uluslararası yayıncılık sektöründe yer almasını sağlayan bütün bu etmenler değerlendirilecektir.