An integrated approach to freshman reading and writing course at Middle East Technical University

Download
1990
Arman, Deniz

Suggestions

An Instructional Design Study of an Advanced EFL Speaking Course
Mutlu, Gülçin; Yıldırım, Ali (2017-08-25)
An Interpretative phenomenological analysis of meaning-making of infertility among infertile Turkish women: developing and testing the effectiveness of an online intervention program in meaning-making
Şimşek Alphan, Yeliz; Bozo Özen, Özlem; Department of Psychology (2018)
Infertility stands as a stressful life event affecting many individuals. The current study adopts a mixed-method design including a qualitative study followed by a quantitative study. The first study aimed to understand the subjective meaning of infertility and meaning making among infertile Turkish women by conducting an interpretative phenomenological analysis. Four themes were identified including ‘The sense of ideal woman: Self-sacrificing mother’, ‘The sense of infertility: The incomplete woman’, ‘Effo...
A Crosscultural study on outdoor play: parent and teacher perspectives
Yalçın, Fatma; Tantekin Erden, Feyza; Department of Early Childhood Education (2015)
The aim of this multiple case study aim is two-fold: first is to explore Turkish and Finnish early childhood teachers’ and parents’ beliefs related to outdoor play and ideal outdoor environment and second to focus on Turkish and Finnish early childhood teachers’ outdoor play practices in their kindergarten settings. The sample of the study consisted of 28 participants including Turkish early childhood teachers (n=7) and parents (n=7); and Finnish (n=14) early childhood teachers (n=7) and parents (n=7). Data...
Türkiye’de yenilikçiliğe ‘bütüncül ekonomik’ yaklaşım: Ekonomi-politik ve kültürel değerler
Çakmakçı, Ufuk M. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Bu makalede, kapitalizmin en kritik ve zorlu süreçlerinden birisi olan yenilikçilik konusunda Türk girişimciliğinin sığlığı devlet, ekonomi ve toplumu kapsayan ‘bütüncül bir ekonomik’ bakış açısı ile irdelenmeye çalışılıyor. Bu noktada Türk devletinin kalkınmacı kapasitesinin sınırları çizilirken, Türk girişim geleneğinin de bütünlüğün gerektirdiği açılımların aksine sığ bir şekilde salt kendi çıkarlarına odaklandığı belirtiliyor. Tarihsel açıdan bakıldığında ne devlet düzenlemelerinin ne de kültürel d...
An eclectic approach to teaching term paper writing
Yıldırım, Serdar; Bear, Joshua; Department of English Language Teaching (1996)
Citation Formats
D. Arman, “An integrated approach to freshman reading and writing course at Middle East Technical University,” Middle East Technical University, 1990.