Benification of complex "Black ore" of Rize-Çayeli-Madenköy.

1973
Yavuzel, İbrahim H

Suggestions

EFficient Adaptive STreaming (EFAST): Algorithm, implementation and evaluation-Verimli Uyarlanabilir Akıs (EFAST): Algoritma,Gerçeklestirim, Degerlendirme
Öge, Ahmet; Schmidt, Şenan Ece (2018-09-07)
In this paper, we propose EFAST (EFficient Adaptive STreaming) as a new rate adaptation algorithm for HTTP Adaptive Streaming (HAS) clients to select the requested video bit rate. EFAST is entirely implemented on the client side to maintain compatibility with the HTTP servers. The video bit rates are selected by a fuzzy logic controller to systematically specify the control actions under the complex and dynamically changing network conditions. Our experiment results from simulation and actual implementation...
Openfoam'un wrf ile akuple edilmesi ve rüzgar potansiyeli tahmini
Leblebici, Engin; Tuncer, İsmail Hakkı (null; 2016-09-30)
Bu projede a ̧cık kaynaklı Navier-Stokes tabanlı akı ̧s ̧c ̈oz ̈uc ̈u OpenFOAM ile orta ̈ol ̧cekli(meso-scale) hava tahminlerinde kullanılan WRF yazılımı akuple edilerek y ̈uksek ̧c ̈oz ̈un ̈url ̈ukl ̈u,mikro ̈ol ̧cekli (micro-scale) atmosferik akı ̧s ̧c ̈oz ̈um y ̈ontemleri geli ̧stirilmi ̧stir. WRF global havatahminlerinde kullanılan, g ̈ozlem verileriyle s ̈urekli bir ̧sekilde g ̈uncellenen d ̈u ̧s ̈uk ̧c ̈oz ̈un ̈url ̈ukl ̈u,yery ̈uz ̈un ̈u e ̧sbasın ̧c seviyeleri ile modelleyen global bir atmos...
Testimonials Çınar Ağacı jale Erzen Anı Kitabı
Sargın, Güven Arif (null, 2017-01-01)
Mcf-7 Hücre Hattında Etoposid Dirençliliğinin İncelenmesi Ve İlaç Dozuna Dirençlilik Mekanizmalarının Saptanması
Gündüz, Ufuk(2012-12-31)
Anti-kanser ilaçlara karşı gelişen dirençlilik kemoterapide sıkça karşılaşılan sorunlardan birisidir ve kanserli hücrenin, ilacın yol açtığı sitotoksik etkiden kaçarak çoğalmaya devam etmesini sağlar. Bu durum, kemoterapi uygulamalarının başarısını ciddi ölçüde kısıtlar. Bu çalışmada topoizomeraz II enzimini bloke eden bir ilaç olan etoposid ve bu ilaca karşı gelişen dirençlilik incelenecektir. Çalışmanın eksenini, dirençlilkte rol oynadığı düşünülen etoposidin birincil hedefinde meydana gelen değişiklikler...
Calculation of Denizli Tavas manganese ore
Keçeli, Hakan; Sevinç, Naci; Department of Metallurgical Engineering (1997)
Citation Formats
İ. H. Yavuzel, “Benification of complex “Black ore” of Rize-Çayeli-Madenköy.,” Middle East Technical University, 1973.