Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak

2015-10-01

Suggestions

Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri
Akbostancı Özkazanç, Elif (2011-03-01)
Küresel Dinamikler Ve Kırımın Stratejik Önemi Işığında Kırım Tatarları Sorunu.
Aydıngün, Ayşegül(2010-12-31)
Bu proje kapsamında, Kırım Tatarlarının vatana dönüş sürecinin, bölgesel ve küresel dinamiklerin ışığında incelenmesi öngörülmektedir. Bu çalışmanın bulguları daha önce elde edilen bulgularla birleştirildiğinde Kırım Tatarları hakkında çok daha kapsamlı bir analiz yapılması mümkün olacaktır. Bu araştırma, küreselleşen dünyada disiplinlerarası yaklaşımların ve küresel faktörlerin ele alınmasının, toplumsal gerçeklikleri anlamak açısından önemini göstererek bu tür çalışmaları teşvik edecektir. Kırım'da deri...
Küresel Kapitalist Krizin Yeniden Düşündürdükleri Finansallaşma ve Devlet
Bedirhanoğlu Toker, Pınar (2010-04-01)
Küresel Ekonomi ve Göç
Okyayuz, Mehmet (Phoenix Yayınevi, 2005-02-01)
Geopolitics versus globalization: United States’ foreign policy after september 11, 2001
Aydoğmuş, Müslüm; Tayfur, Mehmet Fatih; Department of International Relations (2007)
This thesis aims to discuss the argument of exhaustion of economic globalization as an American foreign policy principle. This study argues that economic globalization is intended to restore declining American hegemony started in 1970s, but it has eventually given way to the argument of “return of the geopolitics”. The return of the geopolitics is an imperial, expansionist drive as a new foreign policy imperative for United States. The new developments in the international arena in the post-cold war era and...
Citation Formats
H. Cömert, “Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak,” Ekonomik Yaklasim, pp. 59–90, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69439.