Modayı Kodluyoruz Kampı (MODAK)

2020
Anonim

Suggestions

Tasarım ve İnovasyon
Gürsu, Hakan (2012-01-01)
Yaratıcılık ve yaratıcılıkla ilişkili kavramlara yönelik algıların metafor analizi yoluyla incelenmesi
Işıkcı, Gözdenur; Sevimli Çelik, Serap (null; 2019-07-12)
Tasarım Yaklaşımı ve Tasarım Odaklı Düşünme
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (null; 2018-09-10)
Tasarım aktivizmi olarak katılımcı tasarım ve tasarımcının katılım deneyimi: ODTÜ Asistan Dayanışması örneği
Süner Pla Cerda, Sedef; Kaygan, Harun (2014-09-12)
119Anaakım siyasetten kentsel politikaya, eğitimden tasarıma kadar pek çok mecrada tartışıla-gelmiş olan katılım kavramı, “karar alma süreçlerinin paydaşlarla paylaşılması vasıtasıyla de-mokrasinin tesisi” olarak tanımlanıyor. Ancak Bill Cooke ve Uma Kothari’nin tiranlık, Markus Miessen’in ise sahte bir romantizm ve kabus olarak yorumladığı katılım olgusunu, katılan ve katılıma davet edenler arasındaki iktidar biçimini sorgulamadan, muktedirin sunduğu seçe-nekleri “uzlaşma” yanılgısıyla meşr...
Teknolojideki Eğilimler Işığında Türkiye’nin Öncelikli Alanları
Erdil, Erkan (2017-05-05)
Bilim ve Teknoloji Politikaları Arş. Mrk. (ODTÜ – TEKPOL) Başkanı Prof. Dr. Erkan Erdil, ulusal ve uluslararası alanlarda dikkate alınması gereken parametreler olduğunu ifade ederek, “Üniversitelerde yapılan araştırmaların ticarileştirilmesi için teşvik edilmesi gibi sorunlar var. Bu çok kolay olmayacaktır. Araştırma personeli sayısının artırılması da sorun çünkü yeterli personel yok. Yapısal sorunlarla mğcadele ederken koordineli hareket edemiyoruz daha sistematik hareket etmeliyiz. Türkiye’nin bazı alanla...
Citation Formats
Anonim, “Modayı Kodluyoruz Kampı (MODAK),” 00, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70105.