Modayı Kodluyoruz Kampı (MODAK)

2020
Anonim

Suggestions

Tasarım ve İnovasyon
Gürsu, Hakan (2012-01-01)
Yaratıcılık ve yaratıcılıkla ilişkili kavramlara yönelik algıların metafor analizi yoluyla incelenmesi
Işıkcı, Gözdenur; Sevimli Çelik, Serap (null; 2019-07-12)
Tasarım Yaklaşımı ve Tasarım Odaklı Düşünme
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (null; 2018-09-10)
Tasarım Süreçlerinde Trend Çalışmalarının Rolü: Türkiye Örneği
Akdeniz, Aysun Ateş; Turan, Gülname (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Trendler günlük hayatta sosyal medya ve benzeri mecralar aracılığıyla popüler kültürün sıkça telaffuz ettiği bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada ün kazanmış trend araştırmacılarının davet edildiği etkinlikler ve yapılan iş birlikleri göstermektedir ki Türkiye’de endüstriyel ürün tasarım sektöründe önde gelen firmalarda da trend araştırmaları önem kazanmaktadır. Dünya genelinde de, ticari alanda birçok trend araştırma şirketi bulunmakta ve bu şirketler trendler üzerine yazılı kaynaklar üretmekte...
Tasarım aktivizmi olarak katılımcı tasarım ve tasarımcının katılım deneyimi: ODTÜ Asistan Dayanışması örneği
Süner Pla Cerda, Sedef; Kaygan, Harun (2014-09-12)
119Anaakım siyasetten kentsel politikaya, eğitimden tasarıma kadar pek çok mecrada tartışıla-gelmiş olan katılım kavramı, “karar alma süreçlerinin paydaşlarla paylaşılması vasıtasıyla de-mokrasinin tesisi” olarak tanımlanıyor. Ancak Bill Cooke ve Uma Kothari’nin tiranlık, Markus Miessen’in ise sahte bir romantizm ve kabus olarak yorumladığı katılım olgusunu, katılan ve katılıma davet edenler arasındaki iktidar biçimini sorgulamadan, muktedirin sunduğu seçe-nekleri “uzlaşma” yanılgısıyla meşr...
Citation Formats
Anonim, “Modayı Kodluyoruz Kampı (MODAK),” 00, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70105.