Diplomasi ve Göç Türk Yunan Mübadelesi nin Öteki Yüzü

2016-01-01

Suggestions

Diplomasi dili olarak Türkçe: Kırım diplomatik yarlıkları
Başer, Banu (2018-06-01)
Devletlerin resmî yazışma gelenekleri, onların uygarlık seviyeleri, idari teşkilatlanma konusundaki başarıları, içişleri ya da dışişleri ile ilgili meseleleri çözme yöntemleri, kültürel etkilenmeleri gibi konularda pek çok göstergeyi içerir. Bu nedenle hem tarihî hem de çağdaş dönemlere ait resmî yazışmalar, söz konusu devletlerin siyasi ve kültürel tarihi ve ayrıca dilleri konusunda da çok şey söylerler. Bu anlamda, resmî yazışmalar üzerine yapılacak incelemeler hem tarih hem dilbilim hem de diplomatik gib...
Diplomasi ve Mimarlık
Zelef, Mustafa Haluk (2018-08-10)
İnsan hakları, küresel siyaset ve Türkiye
Dağı, İhsan Duran (Boyut, 2000-01-01)
Drama ve İngilizce Öğretimi
Doğan, Cemile; Balbay, Seher (null, Çizgi Kitabevi, 2018-01-01)
Information technology: analysis of its effects in selected Turkish companies
Keskin, Ekin; Erkip, Nesim; Department of Science and Technology Policy Studies (2003)
This study aims at analyzing and explaining the use of information technology (IT) and its effect on organizational structures in SMEs in Turkey. Today, information technology has come to play a more and more important role in most organizations and especially in small and medium-sized enterprises (SMEs). Researchers give different meanings on the concept of IT as how IT is used or interpreted in organizations. This thesis focuses on the impact of IT on organizational structure. A framework for analysis con...
Citation Formats
O. Yıldırım, Diplomasi ve Göç Türk Yunan Mübadelesi nin Öteki Yüzü. 2016.