Raci Bademli "Kentsel Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar"

2015-08-01
Keskinok, Hüseyin Çağatay
Çalışkan, Olgu
Çelik, Özlem
Can, Nevzat
Erkal, Funda

Suggestions

Raci Bademli 10. Yıl Anma Sergisi
Keskinok, H. Çağatay; Kayasü, Serap; Balaban, Osman; Kıral, Ömer H.; Erkal, Funda; Bademli, Raci (Middle East Technical University, 2013)
6 Aralık 2013 tarihinde ODTÜ Mimarlık Fakültesi Sergi Salonunda açılan sergide, Raci Bademli’nin yürütmüş olduğu önemli proje çalışmaları sergilenmektedir. Sergi, 1986 tarihli ‘Ulus Tarihi Kent Merkezi Düzenleme Yarışması Projesi”, 1989 tarihli ‘Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Planı’, 2002 tarihli ‘Hacıbayram Camisi Çevresi Kamu Proje Alanı Kentsel Tasarım Planı’ ve 2001-2002 tarihli ‘Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı-Barış Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’ndan oluşmaktadır
Evci: Atık Malzeme ile Üretilen Göçerkonar Bir Nesne Üzerine Araştırma
Ceritoğlu, Erdoğan Onur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu makale sokağa atık olarak atılmış mobilya parçaları ile oluşturulan bir marangozluk ürününü (artefakt), eleştirel tasarım bağlamında pratik odaklı araştırma (practice-led research) yöntemleri ve sosyal bilim yöntemleri kullanarak irdeler. Bu çalışmanın ana yapısını oluşturan sorular şunlardır: “Heykel ve mobilya özelliklerini taşıyan bir nesne fonksiyonel olup ev mekanında var olabilir mi?”, “Bu nesne yeniden kullanım (reuse) ve sürdürülebilirlik çerçevesinde hangi malzemelerden oluşabilir?” ve “Bu özell...
İnci Aslanoğlu için bir Mimarlık Tarihi Dizimi
Pinar, Ekin (null, ODTÜ Yayıncılık, 2019-04-01)
İnci Aslanoğlu için Bir Mimarlık Tarihi Dizimi
Bilsel, Fatma Cânâ (2019-01-01)
Tuncbilek linyitinin kimyasal halka yontemi ile gazlastirmasi
Kanca, Arzu; Çalışan, Atalay; Üner, Deniz (null; 2016-08-20)
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, O. Çalışkan, Ö. Çelik, N. Can, and F. Erkal, Raci Bademli “Kentsel Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar”. 2015.