Kırsal Bölgelerden Göç Eden Ebeveynler ile Ankara’da Yetişen Ebeveynlerin Aile Katılımı Görüşlerinin Kuşaklararası İncelenmesi

2012-10-17
Kaya, Elif
Demircan, H. Özlen
Olgan, Refika
Citation Formats
E. Kaya, H. Ö. Demircan, and R. Olgan, “Kırsal Bölgelerden Göç Eden Ebeveynler ile Ankara’da Yetişen Ebeveynlerin Aile Katılımı Görüşlerinin Kuşaklararası İncelenmesi,” presented at the VII. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, (2012), Ankara, Türkiye, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70610.