DİL LİSTESİ 16, Paston Mektuplarında Morfosintaktik Varyasyonda Sosyal Ağların ve Tarihsel Sosyodilbilim Çalışmalarının İncelenmesi (1421-1503). Bergs, Alexander, ([İngiliz Dilbilimi Konular, 51] Mouton de Gruyter: 2005).

2005-02-01

Suggestions

DİLLER ARASI SÖYLEM YAPISI ve Türkçe Söylem Bankası'nın zenginleştirilmesi
Zeyrek Bozşahin, Deniz; Çakmak, Deniz Hande; Arslan, Fikret(2014-12-31)
Bu proje, TÜBİTAK tarafından 2007-2011 yılları arasında desteklenerek gerçekleştirilen ODTÜ MEDİD projesinin (no. 107E156) çıktısı olan 400.000 sözcüklü ODTÜ Türkçe Söylem Bankası'nın (Turkish Discourse Bank http://medid.ii.metu.edu.tr/).) benzerleriyle karşılaştırılmasını ve ortaya çıkan benzerliklerin kullanılarak Türkçe Söylem Bankası'nın zenginleştirilmesini amaçlamaktadır. Türkçe Söylem Bankası Türkiye'de türünün ilki olma özelliğini taşımaktadır. Bu derlemden kısa bir süre sonra yine TÜBİTAK desteğiy...
DİLBİLİM LİSTESİ, 14, Adres Terim Sistemlerine İlişkin Diachronic Perspektiflerinin Gözden Geçirilmesi. Irma Taavitsainen ve Andreas Jucker, ed. (Amsterdam: John Benjamins, 2002).
Sönmez, Margaret Jeanne M. (2003-07-01)
An investigation of how language teachers develop their online teacher identity
Kaçakoğlu, Cansu; Çakır, Nur; Department of Curriculum and Instruction (2022-1-07)
This qualitative case study aimed to investigate how English language teachers develop their online teacher identities during the emergency remote teaching utilizing Yazan’s (2018) theoretical framework as a lens. The primary source of data was collected through two different semi-structured interviews of 10 English language teachers who were working at a private secondary school. Data were triangulated through semi-structured interviews of internal observers and document analysis. All data were audio-recor...
DİBENZOİL METHAN'IN TRANS-(β)-NİTROSTİREN KONJUGE KATILMA REAKSİYONLARINDA KİRAL 2-AMİNODMAP TEMELLİ ORGANOKATALİZÖRÜNÜN DENENMESİ
Tanyeli, Cihangir(2013-12-31)
DİBENZOİL METHAN'IN TRANS-(β)-NİTROSTİREN KONJUGE KATILMA REAKSİYONLARINDA KİRAL 2-AMİNODMAP TEMELLİ ORGANOKATALİZÖRÜNÜN DENENMESİ
DİKETOPİROLOPİROL İÇEREN MOLEKÜLLERİN SENTEZİ VE OPTİK VE ELEKTROKİMYASAL ANALİZLERİ
Çırpan, Ali(2017-12-31)
DİKETOPİROLOPİROL İÇEREN MOLEKÜLLERİN SENTEZİ VE OPTİK VE ELEKTROKİMYASAL ANALİZLERİ
Citation Formats
M. J. M. Sönmez, “DİL LİSTESİ 16, Paston Mektuplarında Morfosintaktik Varyasyonda Sosyal Ağların ve Tarihsel Sosyodilbilim Çalışmalarının İncelenmesi (1421-1503). Bergs, Alexander, ([İngiliz Dilbilimi Konular, 51] Mouton de Gruyter: 2005).,” 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://linguistlist.org/issues/16/16-533.html.