Şeriyye Sicillerinin Işığı Altında Osmanlı İmparatorluğunda Askeri Reaya Ayrışması Üzerine Bazı Gözlemler

2004-08-01
Citation Formats
G. Tülüveli, “Şeriyye Sicillerinin Işığı Altında Osmanlı İmparatorluğunda Askeri Reaya Ayrışması Üzerine Bazı Gözlemler,” 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70811.