Şeriyye Sicillerinin Işığı Altında Osmanlı İmparatorluğunda Askeri Reaya Ayrışması Üzerine Bazı Gözlemler

2004-08-01

Suggestions

Şeriyye Sicilleri Işığında Onyedinci Yüzyılda Galata Bölgesi’nde Dini Gruplar Arası İlişkilerde Yaşanan Değişim ve Dönüşüm
Tülüveli, Güçlü(2014-12-31)
Galata Bölgesi'nde 1696 yılında meydana gelen yangın sonucu bölgede yaşayan Katolik Cemaati'ne ait St. Francesco Kilisesi dönemin padişahı II.Mustafa tarafından annesi Gülnuş Emetullah Sultan adına Yeni Valide adıyla camiye çevrilmiştir. Yaşanan bu değişim bölgede yaşayan gayrimüslim halkın yer değiştirmesi olarak günlük hayata yansımıştır. Bunun bir anlamda İslamlaştırma politikası olarak adlandırmak bir veçhesiyle yanlış değildir. İskan politikalarında yaşanan bu değişimin izlerini sürmek ise şu an İstanb...
The Predictors of attitudes toward military : Turkish identity, uninational ideology, ambivalent sexism, conservatism, and religious orientation
Özdemir, Fatih; Sakallı Uğurlu, Nuray; Department of Psychology (2013)
The first aim of study is to develop and validate ‘Militaristic Attitude’ Scale, and ‘Masculine Structure of Military’ Scale for measuring militaristic attitudes, and attitude toward masculine structure of military. The second aim is to explore predictive power of Turkish identity, uninational ideology, conservatism, and religious orientation on militaristic attitudes, and to investigate predictive power of Turkish identity, ambivalent sexism, conservatism, and religious orientation on attitude toward mascu...
Fabrication of interdigitated back-contact (IBC) solar cells with screen-printed boron doped emitters
Aliefendioğlu, Ateşca; Turan, Raşit; Department of Physics (2020)
Interdigitated back-contact (IBC) solar cells with their unique structure, having both n and p doped regions as well all as contacts at the rear side, have the potential to achieve high-efficiency values. The record efficiency value at industrial scale have reached 25.2% for mono-crystalline silicon. This thesis focuses on the development of IBC cell structure which is one of the best performing cell structures. The scope of this thesis requires the full understanding of controlling the boron doping on an n...
Riyaziyyat 2: İŞ DƏFTƏRİ, 1-ci hisse ((Математика 2: РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ, Часть-1)
Erbaş, Ayhan Kürşat (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi - Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi, 2021-09-01)
Serigrafi Yöntemi İle Kaplamalı İletken Cam Üretimi Ve Boya Duyarlı Güneş Hücrelerine Uygulanması
Özenbaş, Ahmet Macit(2012-12-31)
Proje kapsamında boya duyarlı güneş hücrelerinde kullanılabilecek mertebelerde nanoparçacık esaslı iletken kaplamalı camların üretilmeleri ve boya duyarlı güneş hücrelerinde kullanılabilirliklerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Sol-jel yöntemleri ile üretilmiş nanoparçacıkların ince veya kalın filmler halinde kaplanması esnasında istenilen özelliklere sahip kaplama morfolojisinin elde edilebilmesi için parçacık boyut dağılım aralığı küçük olan parçacıkların sentezlenmesi ve bu parçacıkların yüzey kimyasal...
Citation Formats
G. Tülüveli, “Şeriyye Sicillerinin Işığı Altında Osmanlı İmparatorluğunda Askeri Reaya Ayrışması Üzerine Bazı Gözlemler,” 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70811.