Askı uçuşundaki helikopter rotorunun akış alanı hesaplamaları

2016-09-28
Yüksel, Ali O
Özyörük, Yusuf
Bu çalışmada askı uçuşundaki helikopter rotorlarının hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri için uygulanan bir yaklaşımın değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu yaklaşım, Reynolds Ortalamalı Navier Stokes denklemlerinin çoklu referans sistemlerinde çözülmesini içermiştir. Analizlerde Ansys Fluent R16.1 ticari yazılımı kullanılmıştır. TAI döner kule rotoru ve literatürde anılan adıyla Caradonna & Tung rotoru ele alınmıştır. Elde edilen askı sonuçları deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmaların ilk bölümü, Caradonna & Tung rotoru için pal açıklığındaki çeşitli kesitlerde veter boyunca basınç katsayısı dağılımları ile yapılmıştır. Karşılaştırmaların ikinci bölümü, TAI döner kule rotoru için çeşitli kolektif açılarda, pal üzeri yüklerin integrasyonu ile elde edilen, rotor itki kuvveti ve tork katsayıları ile gerçekleştirilmiştir. Her iki rotor için elde edilen sonuçlar da, deneysel veriler ile uyumluluk göstermiştir.
Citation Formats
A. O. Yüksel and Y. Özyörük, “Askı uçuşundaki helikopter rotorunun akış alanı hesaplamaları,” presented at the VI. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (28 - 30 Eylül 2016), Kocaeli, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: uhuk.org.tr.