Şekillenmeyen Basamak Tipi Dalgakıranlar İle Şekillenebilen Dinamik Stabil Dalgakıranların Karşılaştırılması Örnek Bir Çalışma Ordu Giresun Havalimanı

2016-06-03
Atak, Doğukan
Bezazoğlu, Semih
Baykal, Cüneyt
Özyurt, Gülizar
Güler, Hasan Gökhan
Güler, Işıkhan
Ergin, Ayşen
Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı (2016)

Suggestions

Şekillendirilebilir Hava Aracı Konseptleri
Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz; Bayram, Göknur; Şahin, Melin; Uludağ, Yusuf (2010-02-01)
Optimization of compliant parts of a hybrid trailing edge control surface of a morphing unmanned aerial vehicle
Arslan, Pınar; Gürses, Ercan; Department of Aerospace Engineering (2017)
In this thesis, optimization studies are conducted for compliant parts of a hybrid trailing edge control surface of an unmanned aerial vehicle (UAV). The geometry of the control surface was taken from a previous study conducted in [1], and then regenerated parametrically through Design Modeler tool of ANSYS Workbench v15.0. The finite element model of the control surface is created by using ANSYS Workbench v15.0 Static Structural module. The optimization study of the compliant part is conducted by using Ada...
Şekil Deformasyonu ile Duruş Eniyilemesi
Sahillioğlu, Yusuf(2016-12-31)
Bilgisayar grafiği alanındaki bu projemizde özgün şekil deformasyonu algoritmaları tasarlayarak mevcut 3B modelleri özel duruşları getireceğiz. Bu özel duruşları detayları-koruyan (detail-preservşng) doğal poz (canonical pose) ve 2B eskiz ile örtüşen 3B poz olarak tanımladık. Bu özel pozları elde ettiğimiz takdirde çok önemli uygulamalar geliştirebileceğiz (örn. veritabanından şekil bulup getirme). Ayrıca zorlu 3B modelleme sürecini basite indirgeyerek tüketici konumdaki birçok ilgili kullanıcıyı potansiyel...
Şekil Hafızalı Polimer Kompozitlerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu.
Bayram, Göknur(2011-12-31)
Bu proje kapsamında bir termoplastik ve bir de termoset malzeme kapsamında çeşitli iletken dolgu malzemeleri kullanarak şekil hafızalı polimer kompozitlerinin hazırlanması planlanmaktadır. Termoplastik polimer bazlı kompozit malzeme, bir çift vidalı ekstrüder vasıtasıyla, ve termoset bazlı sistem ise bir mekanik karıştırıcı ve gerekli kalıplar kullanılarak hazırlanacaktır. Kompozitler mekanik, termal, iletkenlik, şekil geri kazanım özellikleri ve morfolojileri açısından karakterize edilecektir. Genel olara...
Şekil bellekli CuZnAl alaşımlarının üretim ve karakterizasyonu
Bor, Şakir; Kalkanlı, Ali; Tarhan Bor, Elif; Saranlı, Gamze; Karabay, Ziya Yusuf; Özaygen, Altay(1998)
Şekil bellekli CuZnAl alaşımları, ticari saflıktaki malzemelerden ve tane inceltici TİB2 katkısı ile atmosfere açık indüksiyon ocağında üretilmiştir. Üretilen alaşımlar 22 mm başlangıç çapından 4.75 mm çapa sıcak dövülerek şekillendirilmişlerdir. CuZnAl üçlü faz diagramımn % 3, 4.5, 5 Al için ikili kesitleri oluşturulmuştur.. Alaşımların içyapıları geçirimli elektron mikroskopunda incelenmiş ve ana fazın düzenli DO3 yapısında olduğu belirlenmiştir. Düzenli ana fazın, Ms sıcaklığının altına soğutulduğunda ve...
Citation Formats
D. Atak et al., “Şekillenmeyen Basamak Tipi Dalgakıranlar İle Şekillenebilen Dinamik Stabil Dalgakıranların Karşılaştırılması Örnek Bir Çalışma Ordu Giresun Havalimanı,” presented at the Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı (2016), Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71008.