Anizotropik Doku İskeleleri ve Hücre Davranışları Üzerine Etkisi

2018-12-15
Hasırcı, Nesrin
Yücel, Deniz
Torun Köse, Gamze
Hasırcı, Vasıf Nejat
Citation Formats
N. Hasırcı, D. Yücel, G. Torun Köse, and V. N. Hasırcı, “Anizotropik Doku İskeleleri ve Hücre Davranışları Üzerine Etkisi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71035.