Türkiye'de Sovyet Sonrası Dönemde Bölge Çalışmaları

2016-04-28

Suggestions

Turkey's experience of forced migration after 1980s and social integration: a comparative analysis of Diyarbakır and İstanbul
Mutlu, Yeşim; Yeğen, Mesut; Department of Sociology (2009)
This thesis tries to display the practice of forced migration experienced in East and Southeast Anatolia after 1980s in Turkey and its consequences through the lived experiences of internally displaced women and children. In the first phase, the historical background of the practice of forced migration, which continues ever since the Ottoman period and the Republican period as well, has been analyzed within the framework of implementations and laws on settlement. In the second phase, in-depth interviews wer...
Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Kayıtdışı Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejiler Ve Babalık, Aile Ve Aidiyet Üzerine Etkileri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2011-12-31)
Amaç ve Gerekçe: Önerilen çalışma 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan “Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejiler ve Geriden Kalan Aile Üzerine Etkileri” isimli BAP projesinin devamı niteliğindedir. 2009 araştırması Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden Yapalı, Kuşca, Gölyazı köyleri ile Kulu ilçesinden Tavşancalı kasabasında yaşayan, eşi 1990 sonrası Avrupa ülkelerine göç etmiş ve orada “anlaşmalı” evlilikle çalışma hakkı elde etmiş kadınlarla yürütülmüştür. Yen...
Türkiye kuvvetli yer hareketi veri tabanının genişletilmesi: bir ön çalışma
Sandıkkaya, Mustafa Abdullah; Aghalipour, Nima; Gülerce, Zeynep (null; 2017-10-13)
Türkiye’de 19 76 - 200 7 yılları arasında olmuş depremlerde kaydedilen kuvvetli yer hareketi kayıtlarını içeren Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Veri Tabanı (TKYHVT) Akkar vd . (20 10 ) tarafından sunulmuştu r. Bu bildiride 2008 - 2015 yılları arasında kaydedilmiş depremler ile TKYHVT’nın genişletilmesi için yapılan ön çalışmalar ın bir özeti sunul acaktır. Makalenin ilk bölümünde TKYHVT’ya eklenen 162 depremden elde edilen 1189 kayıt hakkında genel bilgiler (deprem büyüklüğü, kaynağa olan u...
Türkiye’de Demokrasi Tartışmalarının Düşünsel Arka planı: 1945-50
Özçoban Üstüner, Fahriye (2000-09-01)
The Neo - Kemalist arguments on the counter - revolution debates in Turkey
Bengisun, Egemen; Ayata, Ayşe; Department of Political Science and Public Administration (2018)
This thesis traces the origins and eventual construction of the discourse of “counter – revolution” in Turkey. The main actors of this discourse could be analysed in three intellectual circles which are former Cadre members, two leftist Kemalists: Mihri Belli and Doğan Avcıoğlu and the Neo – Kemalists. Although these groups set forth their ideas regarding “counter – revolution” in very different historical contexts, there is an ideological intertwinement between them. The Neo – Kemalists, an intellectual gr...
Citation Formats
A. Ergun Özbolat, “Türkiye’de Sovyet Sonrası Dönemde Bölge Çalışmaları,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71104.