spo0A, spo0H, comA, comP ve comQ Gen Ürünlerinin Bacillus subtilis bacABCDE Operonunun Ekspresyonu Üzerine Etkileri

2007-10-28
Özcengiz, Gülay
Karataş, Ayten
Citation Formats
G. Özcengiz and A. Karataş, “spo0A, spo0H, comA, comP ve comQ Gen Ürünlerinin Bacillus subtilis bacABCDE Operonunun Ekspresyonu Üzerine Etkileri,” presented at the XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi (2007), Antalya, Türkiye, 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71119.