Tekirdag sehir hastanesi mekanik projesi degerlendirmesine yönelik uzman görüşü

2019-02-01

Suggestions

A Framework for the conservation of Eğirdir train station complex and its integration to the city
Sinan, Ali; Gökce, Fuat; Conservation of Cultural Heritage in Department of Architecture (2019)
Railways are one of the most important factors affecting the geography in social, cultural and economic terms. Station areas and the areas surrounding the stations, where railways come into contact with the city and the citizens, are today an important part of our industrial heritage. The last station of the İzmir-Aydın line, which is the first railway of Anatolia, is Eğirdir Train Station Complex, and it is an important cultural asset worth investigating in this context. The complex, which was constructed ...
Reducibility properties of Erdemir samples
Akşit, Murat Özkan; Topkaya, Yavuz Ali; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2004)
The effect of physical, chemical and mineralogical properties on reducibility of iron containing raw materials were studied with the use of two pellets, one sinter and one lump iron ore sample provided by Erdemir integrated iron and steel works. Although Erdemir lump iron ore contained hematite, it was found to be less reducible than Erdemir sinter since porous structures are easier to reduce and in general sinters have a higher porosity as compared to lump ores. Experimental findings indicated that Erdemir...
AHIRÖZÜ (MİHALIÇÇIK-ESKİŞEHİR) DOLAYLARINDAKİ KAOLEN YATAKLARININ JEOLOJİSİ MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU
Sayıt, Kaan(2015-12-31)
2012 senesinde Araş Gör Işıl Ömeroğlu’nun doktora tez çalışması olarak, Eskişehir-Mihalıççık ilçesi sınırlarında yer alan Ahırözü, Sazak ve Üçbaşlı mevkinde dağılım gösteren Kaolen yataklarının kökenini araştırmak hedeflenmiştir. Yapılan literatür çalışmasında bölgedeki kaolen yataklarının oluşumu ve kökenini içeren kapsamlı bir araştırmaya rastlanamamıştır. Haziran 2012’de yapılan arazi çalışmaları sonucunda bölgede cevherleşme emarelerine rastlanmış ve sonrasında arazideki gözlemlerini doğrulamak maksadıy...
Tekil Schoen 3-katlılarının küçük çözülmelerle desingularizasyonlrı ve grup etkisi altında bölüm Calabi-Yau 3-katlıları
Karayayla, Tolga (2019-08-31)
Tekil Schoen 3-katlılarının çözülmeleri (resolution) üzerine serbest etkiyen sonlu gruplar ve grup etkisinin bölüm uzayı olan basit bağlantılı olmayan Calabi-Yau 3-katlıları
Karayayla, Tolga(2018-12-31)
Bu projenin amacı basit bağlantılı (simply connected) Calabi-Yau 3-katlıları üzerine serbest (sabit noktasız) etkiyen sonlu gruplar bularak bu grupların etkisi altında bölüm uzayı şeklinde elde edilen basit bağlantılı olmayan (non-simply connected) Calabi-Yau 3-katlılarının varlığını kanıtlamaktır. Basit bağlantılı olmayan Calabi-Yau 3-katlıları (3-fold) hem cebirsel geometri hem de matematiksel fizik alanlarında üzerinde önemle çalışılan nesneler olup bu proje sonucunda yeni basit bağlantılı olmayan Calabi...
Citation Formats
Ö. Bayer, “Tekirdag sehir hastanesi mekanik projesi degerlendirmesine yönelik uzman görüşü,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71491.