Kent, Kentsel Sorunlar, Kentlilik Bilinci

2009-03-01

Suggestions

Kent, Planlama ve Afet Risk Yönetimi
Şenol Balaban, Meltem (Anadolu Yayınları, 2017-07-01)
Kent, Planlama ve Afet Risk Yönetimi
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2017-01-01)
Kent ekonomisi ve kentsel planlama
Özdemir Sarı, Özgül Burcu (İmge Kitabevi, 2017-01-01)
Kent ekonomisi (urban economics), köklü bir geçmişe sahip ekonomi disiplini içerisinde oldukça genç bir çalışma alanıdır. Bu alanın gelişimi, kapsadığı konular ve kent plancılarını ilgilendiren boyutlarına geçmeden önce, kısaca ekonomi disiplininin çalışma alanı ve kent ekonomisinin bu alan içerisindeki yerinden bahsetmek faydalı olacaktır. Bir bilim olarak “ekonomi”nin tanımının ne olduğu ve çalışma alanının neleri kapsadığı farklı dönemlerde farklı şekillerde ele alınmıştır. “Ekonomi” ismi yaygınlaşmadan ...
Kentler, Rantlar ve Planlama
Keskinok, Hüseyin Çağatay (Kaynak Yayınları, 1995-01-01)
Bu kitap, İşçi Partisi tarafından 27-28 Mayıs 1995 günlerinde İstanbul'da Petrol-İş Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen "Kamulaştırma Forumu"na sunulan bildirileri ve tartışmaları bir araya getirmektedir. Her biri kendi alanında seçkin uzmanlar olan Türkiye'nin sol iktisatçıları ve araştırmacıları, Forum'a; KİT'ler, Enerji ve Madenler, Bankalar, Vergi sistemi, Gelir dağılımı, Toprak Reformu, Bölgeler arası Dengesizlik, Kentler, Kamu Hizmetlerinin Sunumu, Sağlık Hizmetleri, Bağımsız Dış Politika, Emekçi Seçen...
Urban form, public life and urbanity: A study on Sakarya Pedestrian Area in Ankara
Coşkuner, Utku; Bilsel, Fatma Cânâ; Department of Architecture (2021-9)
Decision-making processes related with the physical arrangements and the urban form affect the city's social structure at a certain extent. In return, social transformations most obviously take the stage on the public spaces of cities that are open-to-all spaces of urban culture and are the main reason why cities define spaces of freedom. Besides the direct relationship it establishes with the public spaces of the city, the public realm is an intangible concept shaped by how the urbanites develop their comm...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, Kent, Kentsel Sorunlar, Kentlilik Bilinci. 2009, p. 57.