Yapay Sinir Ağlarını Kullanarak Azospermik Olgularda Kromozomal Anomali Tespiti

2009-05-23
Kalınlı, Adem
Demirtaş, Abdullah
Akınsal, Emre Can
Ekmekçioğlu, Oğuz
Citation Formats
A. Kalınlı, A. Demirtaş, E. C. Akınsal, and O. Ekmekçioğlu, “Yapay Sinir Ağlarını Kullanarak Azospermik Olgularda Kromozomal Anomali Tespiti,” 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71652.