Meslek Lisesi Öğrencilerinin Doğrusal ve Sabit Fonksiyon ile Bunların Grafiksel Gösterimine İlişkin Algıları Vocational High School Students Perceptions on Linear and Constant Functions with their Graphical Representation

2010-01-01
Hatısaru, Vesife
Çetinkaya, Bülent
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin doğrusal ve sabit fonksiyon kavramı ile bunların grafiksel gösterimi algılarını belirlemektir. Çalışmaya, endüstri meslek lisesi 10.sınıfta öğrenim gören 130 öğrenci katılmıştır. Veriler bir gerçek yaşam durumu problemi ve öğrenci mülakatları aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları meslek lisesi öğrencilerinin fonksiyonun tanım ve değer kümesi, sıralı ikililer, doğrusal ve sabit fonksiyon kavramı ile bunların grafiksel gösterimi konularında bazı temel güçlüklerinin olduğunu göstermektedir

Citation Formats
V. Hatısaru and B. Çetinkaya, “Meslek Lisesi Öğrencilerinin Doğrusal ve Sabit Fonksiyon ile Bunların Grafiksel Gösterimine İlişkin Algıları Vocational High School Students Perceptions on Linear and Constant Functions with their Graphical Representation,” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 11, no. 2149-9047, pp. 67–88, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: 0.