Risk yönetim kavramsallaştırmaları ve yerelleşme

2013-05-30
TOPAL, ÇAĞRI
Citation Formats
Ç. TOPAL, “Risk yönetim kavramsallaştırmaları ve yerelleşme,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71663.