İstanbul’daki Hane Halkının Deprem Riskini Nasıl Agıladığı ve Hali Hazırda Aldığı veya Almayı Düşündüğü Tedbirler

2010-01-15
Citation Formats
Ö. Özdemir, “İstanbul’daki Hane Halkının Deprem Riskini Nasıl Agıladığı ve Hali Hazırda Aldığı veya Almayı Düşündüğü Tedbirler,” 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71886.