Lisansüstü öğrencilerin istatistiğe yönelik tutumu ile istatistik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi

2010-09-18
Emmioğlu, Esma
Çapa Aydın, Yeşim
Çobanoğlu, Rahime

Suggestions

Lisansüstü öğrenim gören fen alanı öğretmnelerinin argümantasyon dersinde geliştirdikleri öğretim stratejileri
Özdem Yılmaz, Yasemin; Çakıroğlu, Jale; Ertepınar, Hamide (2016-09-30)
Lisansüstü Öğrencilerinin Araştırma Üretkenliğinin İncelenmesi.
Çapa Aydın, Yeşim(2009-12-31)
Araştırma üretkenliğinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi lisansüstü programlarının verimliliğinin değerlendilmesi ve etkinliğinin arttırılması açısından önemlidir. Bu nedenle, bu çalışmanın amaçları şunlardır: 1 – Lisansüstü öğrencilerinin araştırma üretkenliğinin belirlenmesi 2 - Lisansüstü öğrencilerinin araştırma üretkenliğini yordayan bireysel (yaş, cinsiyet, çalışma alanı, mezun olduğu alan, kariyer hedefleri, aldıkları istatistik ve araştırma metod derslerinin sayısı, katıldıkları proje sayısı, a...
Lisansüstü öğrenciler arasında yapılan çevrimiçi akran mentorluğun sürdürülebilirliğini etkileyen unsurlar
Can, Gülfidan; Uzun, Yıldız; Nalça, Ceylan; Böğürcü, Ceylin (2019-09-01)
Bu katılımcı eylem araştırmasının amacı lisansüstü öğrenciler arasında yapılan metin tabanlı çevrimiçi akran mentorluğun sürdürülebilirliğini etkileyen unsurları incelemektir. Çalışmada üç hafta boyunca sadece metin tabanlı sohbet uygulamaları kullanılarak 13 lisansüstü öğrenci ve bir öğretim üyesi ile çevrimiçi akran mentorluk programı yürütülmüştür. Veri kaynakları yansıma raporları, yansıma formları, odak grup görüşmeleri ve çevrimiçi sohbet kayıtlarıdır. Katılımcıların çevrimiçi akran mentorluğa devam e...
Lisansüstü Eğitim’de Örgütsel İklim , Örgütsel Bağlılık ve Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
Ertem, Hasan Yücel; Gökalp, Gökçe (2018-05-21)
The role of academic motivation, course satisfaction, and advisory relationship on research self-efficacy beliefs of graduate students
Bayar, Ekin; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Curriculum and Instruction (2021-10)
The aim of the study was to investigate the role of academic status, phase of the study, career plan, autonomous motivation, controlled motivation, course satisfaction, and advisory relationship in graduate students’ research self-efficacy. Data were collected from 403 master and doctoral students from Social or Educational Sciences Institutes utilizing the Motivation for PhD Studies (MPhD), Course Satisfaction, the Rapport subscale of Advisory Working Alliance – Student (AWAI-S), and Self-Efficacy Scales. ...
Citation Formats
E. Emmioğlu, Y. Çapa Aydın, and R. Çobanoğlu, “Lisansüstü öğrencilerin istatistiğe yönelik tutumu ile istatistik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi,” 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71965.