Bilsel A Ayça Bilsel S Güven Bilsel F Cânâ Kentsel Kamu Alanlarının Düzenlenmesinde Kentsel Tasarım Tekniğinin Kullanımına Planlama Bütününde Kuramsal Yaklaşım Kamu Alanları Tasarımı ve Kent Mobilyaları Sempozyumu 15 16 Mayıs 1989

1989-05-16
BİLSEL, SAMİ GÜVEN
BİLSEL, ARİFE AYÇA
BİLSEL, SAMİ GÜVEN
Citation Formats
S. G. BİLSEL, A. A. BİLSEL, and S. G. BİLSEL, “Bilsel A Ayça Bilsel S Güven Bilsel F Cânâ Kentsel Kamu Alanlarının Düzenlenmesinde Kentsel Tasarım Tekniğinin Kullanımına Planlama Bütününde Kuramsal Yaklaşım Kamu Alanları Tasarımı ve Kent Mobilyaları Sempozyumu 15 16 Mayıs 1989,” 1989, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72036.