İletken Polimer ve Nanoparçacık Modifiyeli Esnek Elektrot Tasarımı ve Glikoz Biyosensör Uygulaması

Download
2018-11-08
Toppare, Levent Kamil
Kesik, Melis
Söylemez, Saniye

Suggestions

İletken polimerlerin elektrokimyasal sentezi ve modifiye elektrod olarak kullanımı
Küçükyavuz, Zuhal; Biryol, İnci; Özyalçın, Murat; Yıldırım, Pınar; Uslu, Bengi(1996)
Bu proje kapsamında bazı iletken polimerler ve polimer kompozitlen elde edilmiştir- İletken polimerlerin sentezinde kimyasal yöntemlerin yanında özellikle elektrokimyasal yöntemler de kullanılmıştır. Elde edilen tüm ürünler element analizi, FTIR, difransıyel taramalı kalorimetre (DSC), termal gravimetrik analiz (TGA), taramalı elektron mıkroskopisı (SEM) gibi yöntemlerle karakterize edilmiştir.Poli(N-vinilimidazol) (PVI) elektrokimyasal yöntemle sentezlenmiş ve destek elektrolitin yükleyici etkisinden dolay...
Amperometric microbial and enzymatic biosensors based on conducting polymers
Tunçagil, Sevinç; Toppare, Levent Kamil; Department of Chemistry (2010)
In this thesis, six different biosensors based on conducting polymers of poly 4-(2,5-di(thiophen-2-yl)-1H-pyrrole-1-l) benzenamine [poly(SNSNH2)] and poly(1- (4-nitrophenyl)-2,5-di(2-thienyl)-1H-pyrrole [poly(SNSNO2)] were prepared. Electrochemical technique was used for polymerization of conducting polymers and two different immobilization techniques; crosslinking and adsorption were used for immobilizing enzyme or microbial in the conducting polymer matrices. The proposed biosensors were characterized and...
Amperometric cholesterol and alcohol biosensors based on conducting polymers
Türkarslan, Özlem; Toppare, Levent Kamil; Department of Chemistry (2010)
Cholesterol and ethanol biosensors based on conducting polypyrrole (PPy), poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) and poly(3,4-ethylenedioxypyrrole) (PEDOP) were constructed. Cholesterol oxidase (ChOx, from Pseudomonas fluorescens) and alcohol oxidase (AlcOx, from Pichia pastoris) were physically entrapped during electropolymerization of the monomers (Py, EDOT, EDOP) in phosphate buffer containing sodium dodecylsulfate (SDS) as the supporting electrolyte. The amperometric responses of the enzyme electrodes...
Development of amperometric glucose biosensors based on conducting polymers and different materials providing enhanced performance
Gökoğlan, Tuğba Ceren; Toppare, Levent Kamil; Department of Chemistry (2016)
The main objective of this study is to investigate breakage parameters of a narrow size fraction of coarse particles of a hard mineral when ground in a mixture with fine particles of a soft mineral. For this purpose, quartz and calcite were selected as mixture components varying appreciably in hardness (quartz mohs scale:7 and calcite mohs scale:3) but having quite similar densities. Mixture feeds comprised of -1.18+0.85 mm quartz (hard and coarse) and -106 µm calcite (soft and fine) at various proportions ...
İletken polimer ve polimer kompozitleri sentezi ve karakterizasyonu
Yurtsever, Ersin; Toppare, Levent Kamil(1993)
İletken polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu yüksek teknoloji malzemlerinin tasarımında büyük bir öneme sahiptir. Bu polimerler elektronik devrelerde, gaz sensörlerinde, fotovoltaik çeviricilerde, cliot yapımında, elektronik etkiye dayanan cihazlarda, pillerde kullanılmaktadır. Sorunlar elde edilen iletken polimerlerin kararlılığından mekanik özelliklerinden ve kırılgan, çözülmeyen, erimeyen olmaları nedeni ile fiziksel özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Gerek iletkenliklerinin korunmasında gerekse mek...
Citation Formats
L. K. Toppare, M. Kesik, and S. Söylemez, “İletken Polimer ve Nanoparçacık Modifiyeli Esnek Elektrot Tasarımı ve Glikoz Biyosensör Uygulaması,” presented at the 30. Ulusal Kimya Kongresi (05 - 08 Kasım 2018), Gazimagusa, Kıbrıs, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72062.