Oluklu yüzeylere sahip mikrofiltrasyon membranlarının hazırlanması ve karakterizasyonu

2014-09-06
GENÇAL, YİĞİT
ÇULFAZ EMECEN, PINAR ZEYNEP
Citation Formats
Y. GENÇAL and P. Z. ÇULFAZ EMECEN, “Oluklu yüzeylere sahip mikrofiltrasyon membranlarının hazırlanması ve karakterizasyonu,” 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72105.