Tarihi Harçların Analizi ve Onarım Harçlarının Hazırlanma Süreci

2019-01-01

Suggestions

Documentation and examination of historic building materials for the purpose of conservation : case study, part of the walls at the citadel of Ankara
Tokmak, Musa; Saltık, Emine Nevin; Department of Archaeometry (2005)
The study aimed to identify deterioration problems, repair and conservation needs of andesites on the walls of the Ankara Castle. Decay forms of walls were documented by visual examination. Samples taken from the surface of the weathered andesites were examined for their basic physical, mechanical compositional and minerological properties. The bulk density and total porosity were determined as basic physical properties. The mechanical properties were expressed as ultrasonic velocity and modulus of elastici...
Limestone decay in historic monuments and consolidation with nanodispersive calcium hydroxide solutions
Caner, Evin; Saltık, Emine Nevin; Restoration in Department of Architecture (2011)
Exposure to atmospheric conditions results of deterioration in historic monuments. and their stones. Limestone conservation presents many problems that have to be investigated in detail. In this study, limestone deterioration and development of its conservation treatments were investigated through examination of the statues carved from karstic limestones in Nemrut Dağ Monument. The decay mechanisms that had major roles in their deterioration during two thousand years of exposure to atmospheric conditions an...
Development of pozzolanic lime mortars for the repaiır of historic masonry
Güney, Bilge Alp; Saltık, Emine Nevin; Restoration in Department of Architecture (2012)
The use of lime mortars with pozzolanic additives is of special importance for the repair of historic masonry. In this study, the effect of pozzolanic materials on the final characteristics of mortars was investigated. Metakaolin, fly ash and historic brick powder were used as pozzolanic materials in mortar mixes with varying binder:pozzolan:aggregate ratios. Historic mortar samples from rubble stone masonry of Kahta Castle, a medieval structure in close vicinity of the Nemrut Dağ Monument, were also invest...
Tarihi Kent Dokusunu Yansıtan Kent Mobilyası Ailesi Çalıştayı Sonuçlarının Sunumu
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (2016-11-05)
Daylighting In Historic Bathhouses: The Case Of Ottoman Hamams
Tsikaloudaki, Katerina; Cöcen, Öget Nevin; Tasopoulou, Kyriaki; Milonas, İoannis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-6-1)
Bu makale, tipik bir 15. yüzyıl Osmanlı Hamamı olan Selanik Bey Hamamı özelinde gerçekleştirilmiş olan, hamamlarda aydınlanma çalışmasını aktarmak üzere oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı, hamam mekanlarının kullanımına bağlı değişen günışığı düzeylerini ve bunların tinsel değerlerinin etki ve etkileşimini araştırmaktır. Bu amaçla, hamamın farklı odalarındaki aydınlanma düzeylerini ve ışığın dağılımını belgelemek üzere izleme ve ölçüm gerçekleştirilmiştir. Sonuçları yorumlamak ve ilişkilendirebilmek adına, y...
Citation Formats
B. A. Güney, Tarihi Harçların Analizi ve Onarım Harçlarının Hazırlanma Süreci. 2019, p. 122.