Fiziksel Buharlaştırma Tekniği ile Üretilen Cu2ZnSn(S,Se)4 İnce Filmlerinin Karakterizasyonu ve Aygıt Özelliklerinin İncelenmesi

2017-12-22
Terlemezoğlu, Makbule
Bayraklı, Özge
Güllü, Hasan Hüseyin
Yıldız, Dilber Esra
Parlak, Mehmet
Citation Formats
M. Terlemezoğlu, Ö. Bayraklı, H. H. Güllü, D. E. Yıldız, and M. Parlak, “Fiziksel Buharlaştırma Tekniği ile Üretilen Cu2ZnSn(S,Se)4 İnce Filmlerinin Karakterizasyonu ve Aygıt Özelliklerinin İncelenmesi,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72265.