Tip proje spor salonlarındaki akustik özelliklerin çok amaçlı kullanımlar için iyileştirilmesi

2013-12-16
Ulusoy, Gökçe
Tavukçuoğlu, Ayşe
Çalışkan, Mehmet
Spor salonları, spor etkinliklerinin yanı sıra çok amaçlı salonlar olarak da kullanılmaktadır. Ancak Türkiye’deki spor salonlarının akustik nitelikleri çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlatılan 70 kişi seyirci kapasiteli tip spor salonu projeleri bilgisayar ortamındaakustik benzetimyöntemleri ile incelenmiş; mevcut durumda bu spor salonlarının spor dersleri, çeşitli spor etkinlikleri ve çok amaçlı kullanımlar için yetersiz akustik niteliklere sahip olduğu görülmüştür. Analizlerde, çınlama süresi parametresi esas alınmıştır. Mevcut projenin akustik sorunları tanımlanmış ve bu sorunları giderecek uygun, uygulanabilir ve ekonomik bir çözüm önerisi geliştirilmiştir.
Citation Formats
G. Ulusoy, A. Tavukçuoğlu, and M. Çalışkan, “Tip proje spor salonlarındaki akustik özelliklerin çok amaçlı kullanımlar için iyileştirilmesi,” presented at the 10. Ulusal Akustik Kongresi, (16 - 17 Aralık 2013), İstanbul, Türkiye, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72324.